fredag 1 juni 2007

To find titles on older posts...

Saw something: to read the titles (if one want to find a certain blog-post) you click on the arrow pointing onto the month in question and then they come all!!! Fantastic!
-//-
För att läsa rubrikerna på gamla blogposter och om man vill hitta något man inte läst eller hitta något man läst klickar man på pilen som är riktad mot månaden och så rullar alla rubriker ner!!!

Inga kommentarer: