söndag 10 juni 2007

Ämnet barns rättigheter/the Issue of Children's Rights...

Temat barns rättigheter…

Jennifer Freyd skriver i kapitlet ”Creating connections – The Issue of Children’s Rights” i sin bok "Betrayal Trauma" på s. 187-188, i min snabba amatöröversättning:

“I ‘Lille prinsen’ konstaterade Antoine de Saint-Exupéry ‘Alla vuxna var en gång barn – fastän få av dem kommer ihåg det.’ Fastän vi alla på någon intuitiv nivå känner barndomens sorg och glädje, så medför stigande ålder avstängning från denna barndom för de flesta av oss – en sorts kulturellt medförd dissociation. Konceptet ’inre barn’ som har dykt upp i populärkultur är lätt att förhåna (och det finns verkligen versioner av det konceptet som verkar fåniga, och när det är använt för att undvika vuxet ansvar så är konceptet förvrängt till något farligt). Men hån är ofta svar från dem med makt när de har litet att säga till försvar mot utmaningen av status quo; det är inte barn som förhånar konceptet ’inre barn’ utan vuxna. Barn som jag har talat med om fortsättningen av barndom in i vuxenhet ser detta förhållande som ytterst viktigt. Som ett barn sa till mig: ’Jo, jag förstår det; jag har en baby i mig.’

Den västerländska civilisationen har sakta rört sig mot accepterandet av barn som mänskliga varelser, värda mänskliga rättigheter. Denna rörelse har haft något gemensamt med en vid, böjd, sakta rinnande flod. Men nyligen har dock denna långsamma flod börjat rinna snabbt, full med forsar. När vi förs med kastas vi mot klippor, dras in i virvlande strömmar. Floden tar oss till ett erkännande av barns behov och rättigheter och vi har kommit in i särskilt utmanande vatten. I tillägg, olik annan kamp för mänskliga rättigheter, så kan den primärt förtryckta gruppen, i detta fall – barn – inte leda rörelsen, vuxna måste ta ledarskapet.

Kampen för frihet, värdighet och rättigheter för barn är också en kamp för frigörande av den mänskliga själen i vuxna. Om vi befriar våra barn, så mognar de till fria vuxna, som kan leva fullare, med fler möjligheter att (upp)fylla sin potential och sålunda görande vår värld till en bättre plats för alla. Genom att acceptera fortsättningen mellan våra vuxna jag och våra barndomshistorier så kan vi på samma gång hjälpa till att befria den mänskliga själen i oss själva och andra. När vi befordrar barns rättigheter så befordrar vi på detta sätt också vår egen frihet.

Fastän konceptet inre barn är lätt att förhåna, så representerar det en djupgående ändring i samhällets förståelse av den mänskliga naturen. Istället för att se tonåren som en abrupt förvandling som producerar vuxna som har lämnat barndomen i det förgångna, så ökar vårt seende av kontinuiteten i mänskliga upplevelser från födelse till hög ålder. Fastän våra behov ändras när vi blir äldre, så är var och en av oss representant för våra totala upplevelser, inkluderande dem i barndomen. Att vara medveten om denna fortsättning minskar dissociationen/bortkopplandet från barndomsminnen av självet och befordrar inre helande. Att vara medveten om denna fortsättning får oss att inse att barn också förtjänar mänskliga rättigheter och sålunda befordrar medvetenhet om denna fortsättning också yttre agerande.”

-//-

I translated the whole chapter ”Creating connections – The Issue of Children’s Rights” in Jennifer Freyd’s book “Betrayal Trauma”. And will quote the parts I like most below.

“…unlike other human rights struggles, the primary oppressed group in this case – children – cannot lead the movement. Instead, adults must take the lead.

The struggle for the freedom, dignity, and rights of children is also a struggle for the liberation of the human spirit in adults. If we free our children, they may mature into freer adults, living more fully, with more of an opportunity to fulfill their potential, thus making the world a better place for all. At the same time, by accepting the continuity between our adult selves and our childhood stories, we may help free the human spirit in ourselves, and others. In this way, when we promote children’s rights we are promoting our own freedom /…/ Although our needs change as we grow older, each of us represents the totality of our experiences including those in our childhood. To be aware of this continuity decreases dissociation from childhood memories of self and also leads us to realize that children deserve human rights too, and thus awareness of the continuity also promotes external action.”

Also see former blog post about what Freyd has written more in the cited book.

2 kommentarer:

Anja sa...

Jättebra inlägg av den gode Freyd!!! Hon är så bra!!!! Tack för att du tog upp detta på bloggen och påminde oss!

k sa...

Jo, hon är verkligen ganska bra!!! :-)