Barbara Ehrenreich-kategorin


Tidigare inlägg under kategorin "B. Ehrenreich":

Samhälle med stora sociala spänningar...

Mer om positivt tänkande, inte tillåta några ursäkter för misslyckande, att fördöma offer och gnällspikar…

Positivt tänkande, självhypnos, mind control, kontroll av tanken…

Barbara Ehrenreich om positivt tänkande...

Arbeta som bävrar, "frihet", humanitet, vad media skriver om och vad som borde ligga i allas vårt självintresse och mer om "bidrag" och "bidrag"…

Religion?

Likgiltighet som dolt våld...

Ett systemfel...

Repression (förtryck) och integritetskränkning...

Barbara Ehrenreich om positivt tänkande...

Om ”den som inte arbetar ska heller inte äta” och skillnaden mellan ”bidrag” och bidrag och subventioner…

Underifrånperspektiv…

Är NÅGOT jobb egentligen okvalificerat?

Om ett sjukt samhälle och vår tids hjältar - några röster...

Groende uppror?

Klassisk högerpolitik (som avsiktligt?) skapar klyftor och motsättningar igen...

Vad är verklig frihet? Samt om utarmning av samhället, ekonomiskt, socialt och kulturellt…

Om censur av röster i media, dem för stimulering av ekonomin är ickepersoner - samt om cynism, kollektiv passivitet, tillbakalutad likgiltighet...

Kollektiv passivitet och marknadsfundamentalism som religiös tro att kapitalismen slutligen kommer att lösa alla problem…

Positivt tänkande...