onsdag 8 juli 2009

Om censur av röster i media, dem för stimulering av ekonomin är ickepersoner - samt om cynism, kollektiv passivitet, tillbakalutad likgiltighet...

John Maynard Keynes till höger.


Paul Krugman skriver i blogginlägget "Unpersons"; en av mysterierna i sättet som saker täcks av största delen av nyhetsmedia, är att vissa sätt att se blir avfärdade, avvisade från den konventionella, mainstreamdebatten och helt enkelt inte blir täckta - även när välinformerade människor har dessa åsikter.


Det mest välbekanta exemplet var innan Irakkriget inleddes: skepticismen mot inledandet av ett krig behandlades som en marginell syn, även trots att bevisen som förespråkarna för kriget presenterade var svag och bräcklig och rangen hos skeptikerna inkluderade ett antal människor med utmärkta meriter vad gäller nationell säkerhet.


Men på ett sätt så är den underförstådda censuren vad gäller stimuleringsdebatten ännu konstigare menar Krugman. Under de första diskussionerna om stimulering konstruerades debatten nästan enbart som en mellan Obama och dem som sa att stimuleringen var (på tok) för stor; rösterna hos dem som sa att den var för liten blev till största delen utfrusna och dessa fick man (helt enkelt) inte höra.


Och dessa röster är fortfarande utfrusna – om det inte hade varit för att Krugman har en position på New York Times debattsida så skulle det knappast finnas ett enda större utlopp vad gäller Keynes idéer/angelägenheter.


Krugman påminner om att en hög med prominenta ekonomer förutsade huskraschen innan den hände.


Men hur som helst, de som är för stimulering är ickepersoner (existerar inte).


Men vem fattar dessa beslut? undrar Krugman.


S. hade ett utlägg om hur saker fungerar här, om staten, byråkrati, byråkrater... Han tror inte alls på staten, är ytterst skeptisk till politik (all politik, men framförallt ”socialism”!!) och tror på människors ”frihet”. Men vad är verklig frihet?


Vad innebär cynismen och uppgivenheten hos människor? Vilka tjänar på den? Tjänar egentligen någon enda av oss på den? Inte de välbeställda heller?


S. ska eventuellt ta mig på ett fritänkarmöte imorgon kväll...


Om du inte tror på gud, så förlitar du dig på andra krafter! Väntar dig att mirakel ska ske (fatalism eller ödestro)? Att en osynlig hand ska komma och ställa allt till rätta (falskt hopp). Som Barbara Ehrenreich sa. Hon använde också uttrycket kollektiv passivitet! Se inlägget ”Kollektiv passivitet och marknadsfundamentalism som religiös tro att kapitalismen slutligen kommer att lösa alla problem…"


Religionspsykologen Owe Wikström har skrivit om tillbakalutad likgiltighet... Kan vissa ägna sig åt sådan, arrogant??


Inga kommentarer: