fredag 3 juli 2009

Om ojämlikhet – för jämlikhetens sak, om att bemöta argument emot jämlikhet och för ojämlikhet...

från USA-vistelse.

Bill Kerry skriver på sin Equality Trust-blogg [Uppdaterad 3 juli]:

Frukta inte – de dagar då du blev besegrad av argument från vänner, familj och kolleger är över! Rustad med vår praktiska lista över ofta ställda frågor kan du återta arbetsplatsen, puben och middagsbordet för jämlikhetens sak.

Läs, smält i ditt inre och sprid, utnyttja frisint.”

Ja, man behöver rusta sig med argument FÖR jämlikhet och EMOT ökande ojämlikhet.

Några av dessa ofta ställda frågor är (följda av svar på dem, för jämlikhetens sak: dvs. att vi ALLA tjänar på ett mer jämlikt samhälle, oberoende av var vi befinner oss för tillfället):

  • Är det inte de mindre länderna som är mer jämlika och klarar sig bättre?

  • Hur är det med etnisk uppdelning?

  • Varför är inte ojämlikhet inom ett mindre område relaterat till hälsa och sociala problem?

  • Är det inte bara de engelsktalande kulturerna som presterar sämre?

  • Är förändringar vad gäller hälsa och sociala problem över tid relaterade till förändringar i ojämlikhet i inkomst?

  • Skulle inte reducerande av ojämlikhet också reducera kreativitet, uppfinningsförmåga och nyskapande på vilka framsteg och utveckling beror [en vanlig och inte ny uppfattning/tro att konst lids fram!! Praktiskt att tro]?

  • Det är ganska säkert att det inte kommer att hjälpa man kastar pengar på de fattiga?

Inga kommentarer: