onsdag 8 oktober 2008

Positivt tänkande...

Barbara Ehrenreich.

[Uppdaterad 10 oktober i slutet, med min snabba och ganska fria amatöröversättnng av den engelska texten].

Läs Barbara Ehenreich om positivt tänkande i bloggpostningen ”Hur positivt tänkande fick ekonomin att förolyckas [eller kapsejsa]”:

”Greed – and its crafty sibling, speculation – are the designated culprits for the ongoing financial crisis, but another, much admired, habit of mind should get its share of the blame: the delusional optimism of mainstream, all-American, positive thinking.

As promoted by Oprah, scores of megachurch pastors, and an endless flow of self-help bestsellers, the idea is to firmly belief that you will get what you want, not only because it will make you feel better to do so, but because thinking things, ‘visualizing’ them – ardently and with concentration – actually makes them happen. You will be able to pay that adjustable rate mortgage or, at the other end of the transaction, turn thousands of bad mortgages into giga-profits, the reasoning goes, if only you truly believe that you can.

Positive thinking is endemic to American culture – from weight loss programs to cancer support groups – and in the last two decades it put down deep roots in the corporate world as well. Everyone knows that you won’t get a job paying more than $15 an hour unless you’re a ‘positive person’ -- doubt-free, uncritical, and smiling—and no one becomes a CEO by issuing warnings of possible disaster.

According to a rare skeptic, a Washington-based crisis management consultant I interviewed on the eve of the credit meltdown in 2007, even the magical idea that you can have whatever you truly want has been 'viral' in the business culture. All the tomes in airport bookstores’ business sections scream out against 'negativity' and advise the reader to be at all times upbeat, optimistic and brimming with confidence—a message companies relentlessly reinforced by treating their white collar employees to manic motivational speakers and revival-like motivational events.

The top guys, meanwhile, would go off to get pumped up in exotic locales with the likes of success guru Tony Robbins (se också här om Tony Robbins). Those who still failed to get with the program could be subjected to personal 'coaching' or of course, shown to the door.

Uppdatering 10 oktober:

”Girighet – och dess sluga släkting, spekulation – är de som utmärker sig mest som skyldiga till den pågående finansiella krisen, men en annan, mycket beundrad, tankevana borde också få sin beskärda del av klandret: den illusoriska, konventionella optimismen, det allamerikanska positiva tänkandet.

Som detta blivit befordrat av Oprah, kyrkliga megafigurer (pastorer) och en ändlös flod av självhjälpsbestsellers, så är idén att du orubbligt ska tro att du kommer att få det du vill ha, inte bara för att det kommer att få dig att må dig bättre att göra detta [att det att tänka positivt får dig att må bättre], utan därför att tänka saker, ’visualisera dem – nitiskt och med koncentration – faktiskt får dessa att slå in.

Även tro att du kan betala proportionerligt anpassningsbara hypotekslån eller kanske i slutänden transformera dem till fantasivinster.

Positivt tänkande är en folksjukdom i den amerikanska kulturen skriver hon. Och spänner över viktprogram till stödgrupper för cancerdrabbade. Och de senaste två decennierna har detta positiva tänkande också fått rejält rotfäste i företagsvärlden.

”Alla vet att du inte kommer att få ett jobb som ger mer än 90-100 kronor per timme såvida du inte är en ’positiv person’ – fri från tvivel, okritisk och leende – och ingen blir VD genom att varna för tänkbara katastrofer./.../

Enligt en av dessa sällsynta skeptiker, en Washingtonbaserad konsult i krishantering som jag intervjuade i samband med kreditupplösning (?) i slutet av 2007, så har även den magiska idén att du kan få allt vad du önskar blivit ett 'virus', en sjuka i företagskulturen.

Alla böcker i flygplatsernas bokbutikers företagssektioner skriker högt mot 'negativitet' och råder läsaren att alltid vara uppåt, optimistisk och till brädden fylld med självförtroende – ett budskap som företag omedgörligt och obarmhärtigt förstärker genom att behandla sina tjänstemän med maniskt motiverande talare och närmast väckelselikt motiverande tilldragelser.

[Om mani står det i wikipedia: tvångsmässigt beteende och överdriven fixering. En sund person är också kritisk när det är befogat?? Och kan avgöra vad som är vad och erkänna när den har fel... Har tillgång till ett rikt spektrum av känslor?]

Under tiden så låter sig the top guys pumpas upp till exotiskt rus med gelikar som succégurun Tony Robbins. De som fortfarande misslyckas med detta program kan bli utsatta för personlig ’coachning’ eller naturligtvis visade på dörren.”

Inga kommentarer: