torsdag 2 oktober 2008

Flummig skolminister…

Elisabeth Biström.

[Uppdaterad 3 oktober, se slutet]. En insändarskribent i senaste Lärartidningen skriver i insändaren ”Flummighetens ansikte”, om när Jan Björklund i radioprogrammet ”Kris i skolan?” konfronterades med flera av sina påståenden om den svenska skolan och ombads att visa vilka undersökningar han stöder sig på. Något han inte kunde.


Insändarskribenten menar att Björklund själv ger begreppet ”flummighet” ett ansikte. "Flummighet" som "intellektuell oreda, suddighet." Ja, vem är flummig egentligen?


Läs också Elisabeth Biström i artikeln ”Björklund har fel fokus”, i vilken hon bland annat skriver:

Jag förstår att Björklund föredrar att tala högst och mest om sina populistiska förslag om disciplinåtgärder och gärna leder debatten in på sådana sidospår. För när det gäller de verkligt avgörande frågorna, om resurser till skolan, om explosionen av privata skolor som utarmar den kommunala skolan, om allas rätt till kunskap – då är det regeringen och Folkpartiet som står för en flumskola. En skola där de som hade oturen att inte ha föräldrar som kunde välja rätt skola, får en sämre utbildning. En skola, där den som valde fel gymnasieprogram vid femton års ålder kommer att missa viktiga ämnen och kunskaper och förlorar möjligheten att läsa vidare senare. En skola med sänkt ambitionsnivå och ökade skillnader. Men det verkar inte bekymra Janne Björklund. Så länge eleverna inte har keps på lektionen.”
Per Acke Örstadius skriver också en insändare i Lärartidningen, också om Björklund och folkpartiet, att frågan inför valet inte längre gällde vilka åtgärder som kunde göra det bättre för människor, utan vilka förslag som kunde leda till valframgång. Enligt SVT.s "Dokument inifrån" så övertog tydligen folkpartiet danska Venstres taktik.

Läs också artikeln Kameror inne i skolor stoppas” i Lärartidningen. Samt tidigare blogginlägg ”Högerretorik, disciplin, hålla tyst och lyda…”, om bland annat OECD-rapport som den nuvarande svenska regeringen borde läsa.


Tillägg 3 oktober: Se Dokument inifrånartikeln (som jag länkat ovan) här också. Där står bland annat:

"Barnpsykologen och författaren Penelope Leach säger att vuxna över hela västvälden förändrat sin syn på barn och uppfostran. Många har slutat bry sig om varför barn beter sig som de gör. Istället har lydnadsideal åter kommit i ropet.

- Föräldrakurser, rådgivningsspalter och föräldrakurser ger råd om hur man får barnen att 'bete sig bättre'. I huvudsak betyder det att barnen inte ska stå i vägen för vuxenlivet, säger Penelope Leach.

Reportern Erik Sandberg, själv pappa till tre små pojkar, undersöker varför många plötsligt blivit så angelägna om att få barnen att lyda."

Ja, det var det där med gränssättning och gränssättning.. Ja, det är verkligen en backlash i samhället på alla områden snart sagt!


Se också tidigare inlägg "Disciplin istället för kuratorer..."

Inga kommentarer: