onsdag 24 september 2008

Gränssättning...


[Uppdaterad på kvällen i slutet av inlägget]. Slog mig av någon anledning igår: under ett antal år ingick så kallat kompanjonlärarskap i musik i min tjänst. Dvs. jag hade musik i lågstadiet. Jag jobbade i tre olika s.k. enheter och kunde då också jämföra olika lärarstilar och förhållningssätt. Och också hur barnen fungerade i dessa olika enheter.

Nu slog mig igen om enheten där lärarna "satte gräns" för barnen och hur barnen där utvecklade en pennalism. När lärarna inte var närvarande så var (vissa) barn elaka mot andra. Något en danslärarkollega också noterade helt oberoende av mig. Vi var nämligen båda involverade i ett projekt rörande musik och dans i denna enhet. Och vi kom alltså utifrån in i de klasser som ingick i denna enhet.

Till saken hör att skolpsykologen verkade tycka att dessa lärare var en bra förebild för övriga!!!

Den gränssättning som praktiserades var auktoritär (och nästan litet totalitär?). I wikipediaartikeln om totalitarism står det om begrepp som diktatur (min kursivering):
”Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut makt UTAN HÄNSYN TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH PERSONLIG INTEGRITET.”

Barnen fick ett behov av motreaktion. Och var lär vi oss dessa saker ursprungligen? Och det var detta med behovet av makt (kanske ett gränslöst).


Se bland annat den norska läkaren Anna-Luise Kirkengen om integritetsövergrepp. Samt om gränsövergrepp (boundary violations) och dess olika effekter. Somliga som utsatts för diverse gränsövergrepp blir utagerande, andra blir inåtagerande... Gränsövergrepp i form av fysiskt våld i olika svårighetsgrad (från lätta daskar till riktiga övergrepp), sexuella övergrepp (från otillbörlig beröring till direkta våldtäkter och allt däremellan), samt inte minst känslomässiga övergrepp.


Den amerikanske advokaten och barnrättskämpen Andrew Vachss säger:

"...of all the many forms of child abuse, emotional abuse may be the cruelest and longest-lasting of all.”

"Emotional abuse is the systematic diminishment of another. It may be intentional or subconscious (or both), but it is always a course of conduct, not a single event. It is designed to reduce a child's self-concept to the point where the victim considers himself unworthy—unworthy of respect, unworthy of friendship, unworthy of the natural birthright of all children: love and protection."

Vilket översatt blir något i stil med:

"Av alla de former av barnmisshandel så är kanske känslomässig misshandel den grymmaste och längst räckande."


"Känslomässig misshandel är det systematiska förminskandet av en annan. Denna kan vara avsiktlig eller undermedveten (eller båda), men den är alltid ett sätt att bete sig, inte en enstaka händelse. Den är ämnad att reducera ett barns självuppfattning till den punkt där offret ser sig själv som ovärdigt - ovärdigt respekt, ovärdigt vänskap, ovärdigt den naturliga frörstfödslorätten hos varje barn: kärlek och skydd."

---

Läs också Göran Greider i dagens ledare "Vår tids vålnad," där han bland annat skriver:

”…ensamheten, självhävdelsebegäret som gör att de unga männen vill visa upp sig i ett offentligt forum om det så bara är en video på You Tube: Denna människa är på väg att bli en arketyp i den senkapitalistiska västvärlden, ja i den allt febrigare globala kapitalismen.


Visserligen har vansinnesdåd av det här slaget alltid inträffat, men det nya tycks ändå vara den återkommande symbiosen mellan explosiv, manlig ensamhet, vapen och en helt ny nivå i det medialiserade samhället. /…/


Han är som en hel generation unga människor utkastad i en värld där det nästan inte finns några gemensamma framtidsdrömmar och där alla drömmar som dröms är privata och mycket ofta genomsyrade av den dagliga kampen för tillvaron i ett alltmer konkurrenspräglat samhälle. /…/


Från alla samhällsinstanser ropas ju budskapet hela tiden ut: Var konkurrenskraftig! Tro inte på några solidariska ideologier utan på dig själv! Producera! Var ständigt förändringsbenägen!/…/


…den finska skolan: Visst, den är numera världsberömd för de prestationer som där sker, men medaljen har en baksida: Alla de som inte klarar hetsen och alla de som klarar hetsen men då också ofta tvingas offra samhörigheten med andra jämnåriga. Jag hoppas Jan Björklund hörde det där.
Tänk bara på dig själv!! Greiders ledare finns också här.

När jag postat detta läste jag Jenny W.s senaste blogginlägg "Utvidgad dumhet"!!! Vad bra skrivet!! Så heligt argt!

Men det är ingen ursäkt för övergrepp senare (oavsett omfattning eller grad) att man varit utsatt för övergrepp själv. De tidigare övergreppen är bara och endast en förklaring.

Se också Sigruns blogg om "Nödhamn för desperata."

Tillägg efter dusch: Och skolan ska spara flera tiotals miljoner. Bland annat diskuteras radikalt musikskolans nedläggning (men detta stod inte i den borgerliga tidningen igår, bara i den socilademokratiska!!!).

Vi håller på att återgå till forna tiders klassamhälle!! Där bara vissa familjer har råd att låta sina barn göra vissa saker, bland annat lära sig att spela ett instrument. En annan aspekt av detta med estetisk verksamhet är att utveckla hela människan och ge den uppväxande mäniskan flera språk samt kanske inte minst meningsfulla fritidssysselsättningar, som kanske också räcker hela livet ut!?

Vad för slags samhälle vill vi ha och skapa?? Och vadå kunna och orka visa barn och ungdomar en äkta, genuin respekt, utan att för den skull vara några mesar? Egentligen har jag INTE ALLS tid att blogga, men nu har jag gjort det i alla fall.

Tillägg på kvällen:
Arthur Silver skriver i sin senaste bloggpostning om att klamra sig fast i förnekande över sanningen, om hot mot förnekandemekanismen, samt om ”eliten som styr oss”.

Han skriver bland annat:

“Americans agonize over who will win a ridiculous television show contest, yet they refuse to consider the ways in which they permit the bodies of innocent human beings to be ripped apart every day, just as they refuse to reach out to those whose souls have been damaged beyond repair. Yet I will continue to make my plea, for until we become adults, we will remain mired in the patterns of thought and the immense destructiveness that threaten to rip our world apart once and for all./…/


If children are treated with genuine respect and compassion, if they are regarded as full human beings in their own right, they will treat themselves and others with respect and compassion. Almost no parents treat their children in this manner, a subject I have discussed in great detail in my Alice Miller essays, and one I will discuss still further in my new tribalism series.

When people say adults behave and think like children, what they more properly mean is that they behave and think like children who are profoundly damaged -- children who are already made emotionally numb by the typical kind of emotional abuse to which most children are subjected many times a day, children who have been forced to deny their own pain simply to survive, and who are therefore unable to grasp the pain of others. Most adults were once such children; one of the ways the damage reveals itself when they become adults is the denial described above and in many of my articles.


Many children believe that 'wishing will make it so,' just as they believe that there are no consequences for their actions that cannot be undone. But again, children who believe this are those children who are already damaged. Healthy children do not think in this manner. But most of us were greatly damaged as children, and most of us deny what ought to be unavoidable truths because we learned to do this in our earliest years of life./…/


…most Americans -- and our entire governing class and almost all commentators and bloggers -- refuse to grasp them. It is as if these ideas are written in a dead language. Certainly, the language is dead to them, for they have made themselves incapable of understanding it. To recognize a truth of this kind threatens the mechanism of denial that lies at the very center of their sense of themselves, at the very center of their identity. So the truth cannot be acknowledged.”

Inga kommentarer: