onsdag 3 september 2008

Mer om skolpolitiken...


[Uppdaterad på kvällen med fler artikeltips som inte rör skolan, samt 5 september ang. Hägglunds hårdare tag mot brottslingar, samt om de nya rönen om "otrohetsgen"]. Här några artiklar som jag snabbt citerar ur.

Läs "Det här räcker inte - Utbildning är inte bara till för arbetsmarknadens behov", där Joakim Jakobsson bland annat skriver:

"Att regeringen intresserar sig för vuxenutbildningen är bra. Ett livslångt lärande och fler chanser till utbildning gynnar både individen och samhällsekonomin.


Samtidigt kan man invända mot regeringens snäva syn på vad en yrkesutbildning ska innehålla. Den synen går igen i den gymnasieutredning som nu remissbehandlas och som kritiseras av bland andra fackförbundet Kommunal för att inte ge elever på yrkesförberedande utbildningar tillräckligt goda grundläggande kunskaper.


Risken är stor att den satsning på yrkesutbildning som nu görs drabbas av samma snäva syn. En modern yrkesutbildning förutsätter också teoretiska kunskaper.


Även undersköterskor och snickare behöver läsa engelska och historia för att klara ett föränderligt arbetsliv och kunna tolka sin omvärld. Utbildning är inte bara något som är till för arbetsmarknadens behov."

Samt läs också "Piskan är billig" av Petter Larsson:

”Däremot påpekar många att fler lärare och mindre klasser antagligen skulle göra susen, både för ordning och kunskap. För detta finns också stöd i Skolverkets rapport Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat (2002).


Men en sådan satsning krockar med skatter som ska sänkas och hushållsnära tjänster som ska subventioneras. Piskan är billigare. /…/


Granskningen är också ett antagligen eftersom det är bekvämare att citera pressmeddelanden än att läsa forskningsrapporterunderbetyg åt en journalistkår som snällt förmedlat svartsynen, [se Robert Sundberg i ledaren 'Blåa Björklund i blåsväder,' där Sundberg skriver: 'Att Björklunds rövare gällande skol- och länderjämförelser inte avslöjats tidigare är svagt av medierna.' Håller med!!!]. Men också åt akademikerna. De hade inte behövt sitta på kammaren och vänta på en fråga, utan kunde själva ha sagt emot [håller med igen!!]./…/


Men uttalandet är också belysande för hur politik ofta bedrivs: för att få gehör för en lösning krävs ett problem, en kris [Ja, så kallad chockterapi!]. Och finns det ingen kris, får man hitta på eller blåsa upp en.


Väderkvarnspolitiken går igen inom andra områden. Bidragsfusket, som regeringen inte kan belägga; kriminaliteten, som antagligen inte ökat; terrorhoten, som är snarast obefintliga; kraven på de arbetslösa, vars jobbeffekter är osäkra.


Gång på gång förstoras problemen upp för att motivera repressiva åtgärder, som ger politikerna en handlingskraftens lyster. /…/


Men risken finns att åtgärderna också skadar. Kritiskt tänkande [vilket man inte vill ha skulle jag misstänka, fast man klär det i en annan dräkt, döljer den avsikten både för andra och för en själv] och samarbete ersätts av råplugg och konkurrens. Med hårdare press i låga åldrar slås fler elever – mest från arbetarhem – ut [för man är rädd för kompetens - och konkurrens].


Kanske är det så de vill ha det: en lydig, välsorterad arbetskraft, formad i en skola som återskapar klassamhället ['Var tyst och lyd!!'].


Att regeringen vill öka skillnaden mellan teoretiska och praktiska program på gymnasiet och införa elitklasser stödjer den bilden, liksom idén att ranka svenska universitet enligt amerikansk modell. /…/


Men just när den meritokrati som liberaler alltid hyllat i teorin är på väg att slå igenom, ska eleverna nu sorteras tidigare och hårdare. Meritokratin var ju aldrig tänkt för alla.”

Läs slutligen "Mer piska än morot" ur SKTF-tidningen:

"Regeringen fortsätter i höstens budget att ta i med hårdhandskarna mot dem som av olika skäl inte arbetar.

'Vi vill skapa ett sammanhållet samhälle där kampen mot utanförskapet är den viktigaste uppgiften', sa finansminister Anders Borg när han presenterade budgeten.

Frågan som genast ställs är: Hur långt kan regeringen gå i kampen mot utanförskapet?

De största förlorarna i regeringens budget är inte oväntat kvinnorna. Den nya urholkningen av a-kassan, så att möjligheterna till ersättning vid deltidsarbetslöshet kraftigt begränsas, drabbar till största delen kvinnor."
...samt bloggen "Do Nothing Day."

Tillägg på kvällen: Läs "Förre fängelsechefen kritiserar Hägglund" där står bland annat att

”Socialminister Göran Hägglund vill avskaffa den rättspsykiatriska vården. I stället ska fler dömas till fängelse, enligt förslag från regeringen.


- Så jäkla omänskligt, använd fotboja i stället, säger före detta fängelsechefen Ann-Britt Grünewald /…/


Socialminister Göran Hägglund (kd) och justitieminister Beatrice Ask (m) har föreslagit att ta bort straffet rättspsykiatrisk vård och i stället döma fler till fängelse.


- Det kommer göra det väsentligt svårare att rymma, har Göran Hägglund sagt. Dömda med psykisk sjukdom ska enligt Hägglund få vård i fängelset.


Ann-Britt Grünewald skrattar när hon hör förslaget.

- Göran Hägglund borde läsa på bibeln bättre. Ett sådant omänskligt samhälle vill väl ingen ha, säger hon.


Hon menar också att det inte finns utrymme för kriminalvården att kunna erbjuda en kvalitativ vård.”

Jag blir oerhört skrämd när jag läser de hatfulla kommentarerna apropå kriminalvården. En patient på rättspsyk i Säter skriver:

"Vad skall vi göra??


jag är patient på säters rättspsyk. varför folk inte vill vara kvar här är att dom inte orkar med allt skit som händer här inne. hur man drar ner på alla sociala aktiviteter och liknade. hur man drar ner på personal så att man inte ens kan göra något på avdelningen...


vad som behöfs är att anställa mer personal och ge oss mer att göra en att titta på tv om dagarna."
Tillägg 5 september: Andreas Gustavsson skriver i ETC om ytterligare en som kräver hårdare tag, nämligen Göran Hägglund.

”Fler skulle med denna lagändring dömas till fängelse, något som socialminister Göran Hägglund för aftonbladet.se kommenterar med att 'det kommer att göra det väsentligt svårare att rymma.'


Han har även intuitiva åsikter om de senaste rymmarna.


– Utan att vara expert i de enskilda fallen tror jag inte att det här är personer som skulle slippa påföljd.
Hägglund har en poäng: Det är oerhört viktigt att processen som idag leder fram till fängelse eller vård är rättssäker. Domstolarna måste synkronisera sin bedömning.
Men.


Att utnyttja rymningar som en förevändning att anpassa lagstiftningen till ’det allmänna rättsmedvetandet,’ vilket i detta fall innebär att domstolar pressas att döma till fängelse, är ren populism och, framför allt, inhumant.”

Läs också Martin Halldén i "Onyanserad rapportering kränker män":
”Forskarnas rön framstår som huggna i sten trots att de faktiskt själva säger att de kommer med antaganden och att väldigt många andra faktorer, till exempel det sociala, spelar in. (Dessutom återfinns genen bara hos 30 procent av personerna i den undersökta gruppen...)

Men plötsligt kan allt som kan gå fel i en relation skyllas på
allel 334, som den utpekade genvarianten heter.

Stackars gen förresten, som ges skulden för allt idiotiskt som vuxna, tänkande människor hittar på.

I sådana här situationer är det lätt att få uppfattningen att vetenskapsjournalister är ett gäng glada amatörer som saknar förmåga att förhålla sig kritiskt till och urskilja nyanser i den information som presenteras för dem.

I kombination med ointresserade och skrupelfria redaktörer som bara tänker på upplagan blir resultatet vulgärjournalistik av värsta sort, som bidrar till att reproducera den sexistiska och världsfrånvända uppfattningen att män är oförmögna att ha nära relationer.”
Se också artiklarna "Ekonomin, dumskalle-Borg!" av Robert Sundberg, "Bildt som amerikansk patriot" av Göran Greider och "Trygghet ger ekonomin fart" av Roland Spånt. Ja, nog är samhället ganska nykonservativt , nymoralistiskt och nyauktoritärt - otäckt!!

Inga kommentarer: