måndag 15 september 2008

Den påbjudna narcissismen…

från Polenresa *.

[Uppdaterad 16 och 17 september i slutet]. Maria-Pia Boëthius undrar i sin ledare ”Hemkomsten” vad exakt man håller på med i maktöverbyggnaden. Ja, det kan man undra! Det som nu sker gynnar inte gräsrötterna, dvs. de flesta av oss. Vi håller på att suga ut både människor och vår jord.


Hon skriver:

”’Laissez-faire’-kapitalismen, den nyliberala har totalkraschat i USA med förödande konsekvenser för resten av världen. Men jag har inte lyckats hitta någon svensk analys som drar konsekvenserna av sammanbrottet.


Ingen som frågar: Vem bär skulden?


I amerikanska Herald Tribune stod det däremot den elfte augusti:
’Man har börjat återreglera marknaden. Och vi kan för alltid begrava fantasin att finansmarknaden är kapabel eller villig att reglera sig själv.’

Det har slagit mig,
med full kraft, att även om USA och Schweiz, där jag tillbringar mina tre månader, är långt mer 'kapitalistiska' än Sverige anses vara så låter deras mainstream-medier så oändligt många fler åsikter och röster komma till tals./…/


I Sverige: inget sådant. Bara Ring P1 där programledarna tycks vara till för att tillrättavisa lyssnarna. Medan lyssnare ute i världen möts med respekt. /…/


Jag hör media i Sverige berätta att Hugo Chavez, när han i Venezuela förstatligar ett företag 'socialiserar' landet. Men att George W Bush när han förstatligar världens största bolåneinstutut 'tar över' dem./…/


Men i Sverige flyger man mer än någonsin, SUV-bilar kör nöjt omkring i trafiken och jag läser att mogna kvinnor nu ska vara 'happy mappy' – lära sig njuta av livet och ta för sig (Adamo).


Det ska vi inte alls! Vi ska använda det vi inhämtat i livet till att se till att planeten inte går under, att framtiden för dem som kommer efter oss blir möjlig.


Dags att ge fan i oss själva och strunta i den påbjudna narcissismen [istället ägna oss åt en SUND egoism].”

Och Johan Ehrenberg skriver i sin ledare ”Förstatliga, förstatliga!”:

"I praktiken är det de rikas miljarder och pensionsfonderna som räddas. Löntagarna (som är låntagarna) får betala, det vi ser är samma 'socialism för de rika' som vi såg här hemma för 15 år sedan./…/


’Vi är på väg att skapa ett ekonomiskt frälse som med jämna mellanrum kör i diket och måste räddas av skattepengar.’/…/


...motståndet mot förstatliganden handlar om mer än så. Det handlar om en liten grupps frihet att sko sig – vad som än händer runt dem. Det märkliga är ju att amerikanska förlustfinansbolag samtidigt gett aktieutdelningar till sina ägare. Motivet har varit att aktieutdelning är bra för att börsen ska reagera positivt. De privata ägarna får utdelning när finansspekulationen har misslyckats, tydligare än så kan inte egenintresset visas.”

Och slutligen läs artikeln ”Vår tids lobotomi” om vad som händer i vår slimmade omsorg och sjukvård.


* "Visst är husen fantastiska! En vän i USA lade särskilt märke till husen som var målade i olika färger. Något som inte existerar i USA! Han skriver att i USA så verkar alla byggnader som ligger nära varandra ha samma arkitektur och vara målade i samma färg!

'Vad tråkigt!'
skrev han. Han tyckte också att detta (husen på min bild) speglar verkligt accepterande av individuella skillnader, något som han stridit för hela sitt liv.

'Vi amerikaner proklamerar häftigt att vi värderar individuella skillnader, men i vardagslivet så lever vi inte som vi lär!'

Tillägg 16 september: läs Göran Greiders ledare "Och världen skälver" (denna artikel finns också här). Han skriver bland annat:

"Det som kallas omstrukturering av finansmarknaden innebär i praktiken att en svår lågkonjunktur hotar runt hörnet och den drabbar i sista hand alltid vanligt folk, framförallt i form av arbetslöshet.

Dagens storbanker agerar på långt mindre reglerade finansmarknader än tidigare. Under efterkrigstiden blev bankerna ofta mer eller mindre inbäddade i statliga regler och deras frihet hade sina gränser.


Under loppet av några decennier har kreditregleringar och andra regleringar avskaffats, samtidigt som den finansiella sektorn i den moderna kapitalismen ofta blivit viktigare än vad som produceras. Bankerna blev fria - men har som väntat inte kunnat hantera den friheten och bara för de mest inbitna marknadsfantasterna kommer den kris vi nu bevittnar som en överraskning."
Tillägg 17 september: läs Naomi KIein själv i ”Chockdoktrinen bygger på forskning.” Denna artikel finns också här.

Inga kommentarer: