måndag 29 september 2008

Privatiseringar - socialiseringar...


[Uppdaterad 30 september och 1 oktober i slutet]. Leif Pagrotsky skriver i krönikan "Tveksamt att sälja Nordea":

På en vecka har den amerikanska högern /…/ förstatligat mer än någon annan jag kan komma på. Den franske presidenten Mitterrands banksocialisering 1981 krymper till småpotatis. Bushs socialisering av dessa jättelika institut slår säkerligen också allt vad bolsjevikerna klarade av 1917.

Villkoren är diffusa, men en sak är Bushs finansminister Henry Paulson mycket precis med. Några krav på sänkta löner eller bonusar i de havererade bankerna är det inte tal om. Och det är världens mest högavlönade direktörer det gäller, som trots sina löner visat sig vara klåpare som fört sina företag till graven. Fast i själva verket är det ju på grund av lönerna och framförallt bonusarna som det slagit slint i huvudena på dem./…/


Nordea är Nordens största bank och en av de stabilaste i kraft av att den har det som är bristvaran nummer ett i dag, en uthållig och skicklig företagsledning och en stabil och långsiktig huvudägare. Men trots sin styrka är det svårt för banken att delta i den omstrukturering som nu pågår eller kanske stundar i Europa eftersom staten bestämt att den skall säljas till någon med sämre ägarrykte än svenska staten.”
Artikeln finns också här.

Tillägg 30 september: Läs Göran Greiders ledare "Partyt är över."

Tillägg 1 oktober: Läs "Göran Greider om ett långt perspektiv på kapitalismen." Alla artiklarna finns också här.

Inga kommentarer: