fredag 26 september 2008

Disciplin istället för kuratorer…


Göran Greider skriver i gårdagens ledare ”Bara toppen av ett isberg” om att kuratorer i skolan inte får något stöd i regeringens budget (apropå skolskjutningen i Finland).

…sådant tycks inte intressera skolminister Björklund [tillägg 27 september: där är det bara "tyst och lyd" som gäller, så där riktigt gammaldags auktoritärt??? Man blir riktigt förskräckt över att personer faktiskt yngre än jag resonerar som de gör! Och förskräckt över att kommentatorer på nätet också applåderar detta, "Det gjorde mig bara gott att få lära mig veta hut!" Något gammaldags auktoritärt som är oerhört förskräckande, som för övrigt gäller många i alliansen och ärligt talat många politiker, kanske inte bara till höger, samt inte minst många i ledande ställning och i behov av makt - och pengar? Vadå, riktigt respektfullt, ärligt och uppriktigt lyssna? Se den amerikanske neurologen Jonathan H. Pincus och hans forskning om de värsta seriemördarna och orsaken till varför de begår sådana hemska brott. Ja, det handlar om människosyn: vad man anser vara det som driver människor och också om det går att göra något åt detta, kanske både i form av förebyggande samt behandlande åtgärder (något som dock kostar pengar, men kanske framförallt insikter och det kanske inte minst är det sistnämnda...)!? Men en människosyn som inte är baserad på verkliga fakta. Dvs. inte baserad på de verkliga orsakerna till fenomen... Saker som skulle gå att undvika].”

Nej, kuratorer kostar ju pengar och skattesänkningarna måste ju finansieras. Om uttrycket "bara toppen på isberget" se här.


Greider skriver vidare om den kontinuerliga utarmningen av välfärdssamhällena, samtidigt som kommersialismen exploderar på snart sagt livets samtliga områden.


Debatten stannar gång på gång vid de polisiära eller till och med disciplinära frågorna och orkar inte vidare.

Kuratorer och psykologer på skolorna är sällsynta och på senare år har fokus helt legat på den disciplinära sidan./…/


…det är ju inte genom enstaka polisinsatser utan genom det vardagligt finmaskiga nät som en fungerande välfärdsstat kan spinna som våldet på sikt kan nedbringas.”

Och dagens ledare av Robert Sundberg ”Bush vill rädda banker” handlar om att

”Plötsligt passar det marknadsliberalerna i USA att ropa på statliga stödåtgärder av ofattbar storlek och hävda att ett sådant statsingripande är nödvändigt./…/

I kongressen är många tveksamma till att rösta ja till paketet. En kritik från höger (republikaner) är att de finansinstitut och banker som tar stora risker måste stå sitt kast. Om de räddas, genom statlig inblandning, vet de att de kan fortsätta ta stora, oansvariga risker eftersom de räddas av staten.

En kritik från vänster (demokrater) går ut på att de som fått lån (men nu fått svårt att betala dem), inte bara de som gett lån (banker) bör bli föremål för statlig hjälp. Demokraterna, och deras presidentkandidat Barack Obama, ställer krav för att acceptera paketet. Kraven går ut på bättre kontroll av, och insyn i, räddningsinsatserna./…/’

I republikanernas USA får tydligen banker som håller på att dö skattefinansierad vård för att klara livet, men inte de 47 miljoner människor som saknar sjukförsäkring.”

Läs också Greiders ledare ”Vårt behov av våld” om att

”…den tilltagande fixeringen vid brottsbevakning är på väg att omforma oss alla: Vi blir mer konservativa av det, vi intresserar oss mer för individuell skuld och offers lidande och får svårare att se samhälleliga sammanhang.


Brottsjournalistiken, vars expansion ytterst beror på den tilltagande konkurrensen inom media, är helt enkelt på väg att göra oss alla dummare.”

Artiklarna finns också här.

Inga kommentarer: