måndag 1 mars 2010

Marknaden kommer att ta hand om alltihop och rätta till allting…

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Barbara Ehrenreich
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorVancouverage 2010


Vidare ur Barbara Ehrenreichs bok ”Bright-Sided”.

I ideologin som rådde i Bushadministrationen, och i något mindre omfattning Clintonadministrationen före den, så fanns det inget behov av vaksamhet, försiktighet, påpasslighet, sömnlöshet eller ängslan över USA:s finansiella institutioner, därför att ”marknaden” skulle ta hand om alltihop. Så regeringarna kunde luta sig tillbaka och överlämna ansvaret? Praktiskt.

Den erhöll status som gudom, denna marknad, nära besläktad med Mary Baker Eddys välvilliga, alltid-närande-och-allt-erbjudande universum. Varför oroa sig, när Adam Smiths ”osynliga hand” skulle rätta till allting?

Nej, varför? Det finns det väl ingen som helst anledning till!?

Min pojkväns 23-årige son jobbar på en enorm supermarket i USA. Han berättade för sin pappa hur han inte fick använda en jacka med huva där han arbetade i kylavdelningen (med bland annat mejerivaror). Han får bekosta handskar själv. Så uppenbarligen har han börjat ifrågasätta förhållandena? De som är snabbast i kassan under en månad får lönepåslag.

Se tidigare inlägg om Ehrenreichs bok "Bright-Sided" i till exempel Storhetsvansinne, narcissism och solipsism - det enda som existerar är jag själv inklusive mina upplevelser – ännu mer om 'positivt tänkande'…


Tillägg på kvällen: Och apropå religion, tro och gudar, Ulf Lundén skriver i ”Folktro och magi” att

”Vårt behov av upplysningsfilosofer och ökad folkbildning har inte minskat i takt med samhällets modernitet. Snarare tvärtom. I ungefär samma takt som nya vetenskapliga landvinningar uppnås springer pseudovetenskapen och kvacksalveriet bredvid som en gäckande skugga.

Det ökade intresset för mysticism verkar hämta livsluft från en nedärvd folktro som envist hänger sig kvar. Astrologi, healing, homeopati, slagrutor, telepati, ufo är några fenomen som Föreningen Vetenskap och Folkbildning skärskådat.”

Läs Robert Sundberg i ledaren ”Lyftet och allianstappet”:

”Lyftet är en satsning som skulle ge arbetslösa praktikjobb. Hittills har lyftet för Lyftet uteblivit.

Man kan tala om fiasko. Detta eftersom det bara blivit några hundra praktikjobb i stället för tiotusentals.


Regeringen gör därför en brandkårsutryckning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin som brandchef. I utryckningen kommenderas de statliga myndigheterna att skaffa praktikanter inom ramarna för Lyftet. Uppåt 65 000 ska få praktikplats där.

Som av en händelse kan detta minska arbetslösheten inför valet och bättra på statistiken över antalet arbetslösa. Den som är minnesgod kommer ihåg att borgerliga politiker ofta kritiserade dåvarande sosseregeringen för att frisera siffrorna över arbetslösheten.”

Samt i ledaren ”Agenter på hispan - vad är sjukt?” om Martin Scorseses film Shutter Island:

”Frågorna hopar sig om grepp i psykiatriska vården, om ändamålen helgar medlen när det är (kallt) krig och om allt är vad det ser ut att vara. Till slut vet inte Daniels vad han ska tro. Det vet inte tittaren heller. Men nyttiga frågor som gäller än i dag rörande psykvård och (kall) krigstidsanda består.”

Och se Arrami Vargen i ”..Moderaterna blir ’gröna’ och hundar kan flyga!”

Inga kommentarer: