söndag 25 oktober 2009

Ett systemfel...

klicka på bilden för att göra den större.


Ja, varför ifrågasätter man inte detta system? Också. När man ifrågasätter andra system (socialförsäkringarna). Är det andra sorters människor som agerar här mot i andra delar av samhället? Eller är det att man tenderar att i lägre grad ifrågasätta dem som har makt? Eller överse med dem?

Men borde man inte ha samma krav på alla oavsett position?

Och kanske skapa system som INTE uppmuntrar till missbruk? Barbara Ehrenreich skriver om drogtester på arbetsplatser och deras snarast demoraliserande effekt. De effekter man påstår sig eftersträva åstadkommer man inte (minskat antal olyckor och minskad frånvaro, minskade sjukförsäkringsutgifter för företagen och ökad produktivitet). Istället sänks produktiviteten, förmodligen på grund av testens negativa effekt på arbetsmoralen (dessutom är denna metod dyr, men drogtestindustrin tjänar en MASSA pengar) skriver hon (s. 201 i boken "Barskrapad").

Hon undrar också varför arbetsgivarna envisas med att fortsätta testa, något hon tror delvis beror på drogtestreklam, men jon misstänker också att även det förödmjukande i proceduren kan utöva en viss lockelse på arbetsgivarna (s. 202).

Ett mer solidariskt samhälle skapar mer soldariska människor? Ett mindre solidariskt mindre solidariska? Det senare ett egoismens och roffarmentalitetens samhälle? Fast kanske inte hos alla. Och hur kommer det sig; att inte alla blir egoister och roffare?

Inga kommentarer: