lördag 3 oktober 2009

Strypt samhällsdebatt: slarvig (eller noga) genomtänkt strategi? Var är alla verkliga liberaler i denna likriktningens tid?

Läs också till exempel Jonas Sjöstedt om detta i blogginlägget ”Vi behöver kulturtidskrifterna” där han bland annat skriver:

”I en tid där många medier förmedlar samma nyheter och där likriktningen är påtaglig behövs de nytänkande, kritiska och udda rösterna. Nu riskerar flera av dem att tystas. De här tidskrifterna kostar inte stora pengar, men de betyder mycket i samhällsdebatten.

Man blir lite fundersam över vår regerings kulturpolitik. När det gäller att slå fast vad som ska vara officiell historisk sanning via Forum för levande historia så saknas det inte resurser. Minister Göran Hägglund försöker piska upp någon sorts märkligt kulturellt krig när han ställer ’kulturelit’ mot ’vanligt folk’. Flera kritiska röster riskerar att tystna om det nya förslaget om kulturtidskrifter blir verkställd politik. Var är alla verkliga liberaler i denna likriktningens tid?”

klicka på bilderna för att göra dem större.

Inga kommentarer: