torsdag 22 oktober 2009

Paul Krugman om amerikansk sjukvårdsreform, samt Bruno S. Frey om bonusar…

[Uppdaterad under dagen samt 23 oktober]. Paul Krugman skrev om sjukvård igår; att seriösa studenter om sjukvård länge har vetat att när det gäller sjukvård så har den magiska marknaden inte fungerat; USA har det mest privatiserade sjukvårdssystemet i den utvecklade världen - och också det minst effektiva. *

Skuggan som verkligheten kastar över den nuvarande diskussionen visar att en reform med en stark allmän möjlighet är billigare än ingen reform – det betyder att ju närmare amerikanerna kommer för att göra någonting så kommer socialismretoriken att dö ut och de 100 miljarder dollar, eller så, i projekterat sparande börjar se fruktansvärt attraktivt ut.

Det har också blivit klart från internationella bevis att allmängiltighet är billigare än att kostsamt lämna några människor utanför.

Verkligheten pushar dock på för en mer progressiv reform än the Baucus bill menar Krugman. Han tycker det som nu röstats igenom är för tamt och lamt?

Ekonomen Bruno S. Frey var med i Gomorron i TV imorse. Han sa att han ifrågasätter bonussystemets effektivitet och menar att man attraherar fel personer med detta system, vilket vi sett inte minst i bankvärlden nu senast. Artiklar av Frey.

Läs också om en kulturminister i ”Vill inte prata kultur”, Motvallsbloggen omAlliansen till storms mot ’entartete Kultur’.”, om boken ”Affärer som vanligt. Ariseringen av Sverige” av Bengt Nordlund i recensionen ”När Sverige blev ariskt” och ”Och här blir det allt kallare på nytt.”

Reflektion efter lunch: ett vi-och-dom-tänkande (motsatsen till solidaritet och lojalitet) har medvetet skapats; med bland annat jobbskatteavdraget så spelas de som har jobb ut mot dem som inte har. De som inte har jobb eller är sjuka ska skämmas för sin situation, skämmas om de lever på socialförsäkring.

I botten ligger förakt för svaghet hos dem som beslutat om detta? Dessutom; den ”friska” eller mänskligt mogna ger utan att kräva något tillbaka (naturligtvis utan att ge och ge i all oändlighet utan att ALDRIG få något, för det är inte HELLER hälsosamt). Se den holländska terapeuten Ingeborg Bosch.

Tillägg på kvällen: Läs debattartikeln av Daniel Waldenström ”Pengar ingen bra VD-bonus.”

Och kommentar i bloggpostningen ”Klart att kommunfullmäktigeledamöter ska ha arvoden”:

”I fallet VD-prestationer har Bruno Frey, Lucian Bebchuck och andra med emfas hävdat att bonusar inte gör ledande befattningshavare i företagen mer produktiva. Tvärtom. De blir kortsiktiga, opportunistiska och i värsta fall korrumperade (se Ekonomistas-inlägg om detta).”

Samt läs Freys artikel tillsammans med Margit Osterloh”Yes, Managers Should Be Paid like bureaucrats.”

Se krönikan *”Privat vård dyrare”:

”Sitter i värmen från höstsolen och läser tidningar. En artikel i Dagens Samhälle handlar om jämförelser av vården mellan landstingen. Här visas att Stockholm har näst dyrast sjukvård men ligger näst sist när det gäller kvaliteten. Jag studsar till när chefsläkare Peter Rönnerfalk vid Stockholms läns landsting förklarar;

’- Vi har ett så otroligt stort utbud och en ganska stor privatläkarkår, då är det klart att kostnaderna ökar’.

Jaha, annars brukar det alltid heta att det blir billigare med ett stort inslag av privata företag.

På nästa sida i tidningen framför såväl Maud Olofsson, Göran Hägglund som handelsminister Ewa Björling att det behövs fler privata vårdföretag. Argumentet för detta är att det gagnar vårdexporten. En ny anledning till privatisering av vården.

Läser vidare i RIKSDAG & DEPARTEMENT. Även där finns en artikel om regeringens önskan att exportera vård och omsorg. Här konstateras att en förutsättning för en lyckad export är en större hemmamarknad med fler privata aktörer. Slutsatsen i den artikeln ger dock dålig eftersmak. ’Och någon boom blir det inte förrän medborgarna själva står för en större del av finansieringen (SOU2007:98).’

Hittills har de borgerliga politikerna alltid hävdat att de står bakom modellen med en offentligt finansierad vård. Frågan är om de nu har börjat överge denna princip?

Solen har hunnit gå i moln och jag känner kylan dra in. Funderingar över den borgerliga regeringens dolda agenda ger mig dessutom kalla kårar.”

Uppdatering 23 oktober: Se Peter Hultqvist i Klasstänkande bakom beslut om framtidens skola”. Jo det är som han säger:

Framtidens arbetsliv kräver mer än gammaldags tänkande av detta slag !”

Samt läs följande artikel:

klicka på bilden för att göra den större.

Ja, vissas röster behöver snarare uppmuntras istället för tystas!? Vi behöver skildringar från alla olika sorters verkligheter, med olika sorters språk och uttryckssätt.

Inga kommentarer: