söndag 11 oktober 2009

Är NÅGOT jobb egentligen okvalificerat?

klicka på bilden för att göra den större.

Från Barbara Ehrenreichs bok “Barskrapad.”

Läs mer här om du känner för det.

Och också ”If You Support Universal Health Care, You Must be an America Hater” eller “Om du är för allmän sjukvård måste du vara USA-hatare.”

Och läs också ”Inequality caused the broken society” eller ”Ojämlikhet orsakade det sönderslagna samhället” i brittiska the Guardian.

Tillägg på kvällen om något som inte rör ovanstående: Jonas Sjöstedt skriver något så bra i sin bloggpostning ”Våga berätta”.

”Detta hat och sexuella våld mot kvinnor inskränkte verkligen kvinnors frihet. Ändå finns det än idag de som verkar bli mer upprörda över feminism än över kvinnoförtryck – helt obegripligt.”

Ja, hur kan det komma sig; att den ena saken upprör så mycket, men inte den andra?

Inga kommentarer: