tisdag 5 juni 2007

Om BUP i Sverige- tips från norsk vän...

Här kommer tips från en väni Norge om BUP i Sverige, i en undersökning om hur barn upplever sina kontakter med BUP, "Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?":
"Ber om fortrolighet for svenske barn.
Stockholm (NTB-TT): Barn i vanskelige familiesituasjoner må få mulighet til å søke hjelp uten at foreldrene får vite det. Det vil være i samsvar med FNs konvensjon om barns rettigheter, mener den svenske organisasjonen BRIS.

BRIS står for Barns Rettigheter i Samfunnet, og organisasjonen har nå laget en rapport om barn og unges erfaringer med den barne- og ungdomspsykiatriske tjenesten BUP. Ifølge rapporten får mange av disse klientene ikke den oppfølgingen de har krav på.
Årsaken er at de ikke våger snakke åpent om sin vanskelige situasjon, fordi foreldrene deltar i behandlingen eller får opplysninger om samtalene etterpå.
- Vi snakker om barn som har stort behov for samfunnets støtte, sier generalsekretær i BRIS Göran Harnesk.
- Mange sier de er oppgitt, og de ringer til BRIS for å få trøst, sa Harnesk til det svenske nyhetsbyrået TT mandag. Hans konklusjoner bygger på gjennomgang av til sammen 339 e-poster og dokumenterte telefonsamtaler til BRIS i fjor.
Disse e-postene og samtalene handlet om seksuelt misbruk, voldelige overgrep eller store sosiale problemer. I stedet for blindt å følge svensk familielovgivning burde BUP holde seg til FN-konvensjonen om barnerettigheter, mener Göran Harnesk. (©NTB)"
-//-
Tip from a friend in Norway about how children in Sweden experience their contacts with psychiatric care for children and adolescents here. The caregivers aren't following the UN-convention about children's rights the general secretary for Children's Right in Society (Barns rätt i samhället - BRIS) here says. Children in difficult family situations aren't permitted to seek help without their parents knowing it. Which means that children don't dare to talk openly and freely with the helpers...

In the link an investigation how children experience their contacts with psychiatric clinics for children and adolescents.

Tillägg 6 juni: det finns möjlighet för vuxna att få hjälp och råd från BRIS om barn far illa.

Inga kommentarer: