torsdag 14 juni 2007

Om skolan här/about the school here...

Fick Lärarnas tidning idag 14 juni. Vill tipsa om artiklar i den: Ledaren "Ensidig bild ger problem". Där står bland annat:
"Den ensidigt mörka bilden av skolan leder till att politikerna fokuserar på andra saker än de som lärarna prioriterar.

Mediernas beskrivning av den svenska skolan är oftast mörk för att inte säga nattsvart. Bilden som ges är att den svenska skolan är i ett djupt kristillstånd. Eleverna har stora kunskapsbrister och det är ingen ordning och reda. Det är kravlöst, slappt och flummigt och mobbning och våld breder ut sig.

När Lärarförbundet undersökte tio dagstidningars skildring av skolan visar det sig att närmare 75 procent av alla artiklar tecknar en mer eller mindre negativ bild av skolan.

Men det finns andra
och betydligt mer nyanserade bilder. När internationella organisationer, som till exempel OECD, beskriver det svenska utbildningssystemet får det vanligen mycket goda omdömen. Fakta är att den svenska skolans resultat legat konstant under 2000- talet enligt Pisa. Under 90-talet sjönk resultaten dock, främst beroende på en minskad lärartäthet, en minskad andel utbildade lärare och en ökad andel elever med annat modersmål än svenska.

Skolverkets nationella utvärdering visar att eleverna i grundskolan har blivit bättre i engelska, muntlig kommunikation och i arbetet med värdegrundsfrågorna. Även Skolverkets attitydundersökningar visar att nästan alla elever och lärare trivs i skolan och att utvecklingen är positiv. Det är
fler som trivs i dag än för några år sedan."

Samt bland "Nyheter" att "Lärarna får den billigaste a-kassan" (a-kassan kommer att sänkas i höst, p.g.a. få utträden och minskad arbetslöshet lärarna kommer nu att få den lägsta a-kassan av alla).

Bland "Nyheter" står det också att "Täby skänker bort pengar":
"Sex överklaganden har kommit in mot Täby kommunfullmäktiges beslut att göra kommunala Tibble gymnasium fristående. En av dem som överklagat är Thomas Rödin, lärare på granngymnasiet Åva gymnasium. Han överklagade beslutet dels för att han tycker att kommunen ”skänker en massa pengar till två personer”, dels för att han tycker att processen har gått för snabbt.
– Man har inte gjort någon ordentlig konsekvensanalys utan stressat fram beslutet, säger Thomas Rödin."
Nej, allt ska tydligen gå rasande fort, inte bara på nationell nivå utan också lokalt!!??

Och slutligen på Debattsidan att "Yngre barns lärande lika viktigt som äldres", vilket jag helt och fullt håller med om! Men nu föreslås en delad lärarutbildning, där om jag förstått det rätt, den för yngre barn inte ska inkludera forskning?
-//-
From a teachers newspaper today about the school here. OECD says positive things about our school here. And the charges to the teachers trade union is going to get lower this fall, we teachers are going to pay the lowest charges of all...

Inga kommentarer: