måndag 27 augusti 2007

Övergrepp i terapi...

Jättebra om övergrepp (i första hand sexuella) i terapi här.

Där står bland annat att:
"De resurser klienten ofta hade i utgångsläget [vid terapins start], kan försvinna i en sådan situation [en situation i vilken han/hon usätts för övergrepp] och krafterna går åt till att tackla tillvaron efter den skadliga terapin. Oftast kommer klienten sämre ut ur en sådan terapi [än han/hon var innan den] /.../

De ursprungliga svårigheterna hon hade, och som gjorde att hon sökte hjälp, kan öka i både omfång och styrka /.../

Misstro till terapeuter generellt, till hälsopersonal och andra hjälpprofessioner, samt människor överhuvudtaget, kan bli konsekveserna för en del [för alla trorjag, mer eller mindre, ibland allvarligt skadad] /.../

I tillägg till sexuella övergrep, kan det också ske andra, verbala och etiska, övertramp [kränkningar] som strider mot facketiska principer, i ett stängt terapirum. Alla typer av övergrepp är svåra att dokumentera för klienten. Journalen är det terapeuten som skriver, och ofta står ord mot ord om klienten klagar på behandlaren. Som det är idag är klienter och patienter inte tillräckligt skyddade."
Jag tror att skammen kan vara så stor över vad man utsatts för att man tiger och klandrar sig själv, kanske oerhört. Så den klient som kommer ur en terapi sämre än innan - vad kan han/hon ha utsatts för?

Jag skriver han/hon för även män har blivit sexuellt kränkta i terapi (av manlig terapeut), även om det nog är vanligare att kvinnor blir det och kanske ovanligt att män blir det? Kirkengen skriver om detta (övergrepp av män i terapi) i någon av sina böcker.

Och jag tror att det är helt rätt att kränkningar/övergrepp i terapi kan vara av annan natur än sexuella också! Och sexuella övergrepp kan nog också ta sig olika uttryck, ha olika natur, dvs. behöver inte vara liktydigt med samlag...

Och man behöver få bearbeta dessa upplevelser efteråt!

Se tidigare blogginlägg om "Abuse in therapy..."

Tillägg: se kommentar om amerikansk forskning om övergrepp i terapi!! Vilka som är offer och vilka som är förövare.

2 kommentarer:

S sa...

Mette Sundt Gundersen refererer i boka til en amerikaner som har forsket på temaet, Gary R. Schoener. Han gjorde en sammenfatning av undersøkelser i USA i perioden 1990-1994 og fant følgende:
I 70 % av tilfellene hvor det er seksuell kontakt mellom terapeut og pasient, er terapeuten mann og pasienten kvinne.
I 20 % av tilfellene er både terapeut og pasient kvinne.
I 5 % av tilfellene er både terapeut og pasient mann.
I 5 % av tilfellene er terapeuten kvinne og pasienten mann.
Altså: 90 % av misbrukte pasienter er kvinner!

k sa...

Tack för infon!! :-)