torsdag 23 augusti 2007

Abuse in therapy...

I got a tip on a book called Det skal ikke hende … Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapiISBN 9788251922210 (which in English would be something like "It shall not happen - boundary violations in therapy") by Mette Sundt Gundersen. I came to think about Kirkengen again and what she has written on this theme (see review of her book "Inscribed bodies - Health Impact of Childhood Sexual Abuse " by V. J. Felitti).

I read this tip before I went to work this morning, and thought about it in the car on my way to the work. Violations and abuse aren't "only" of a sexual nature!!?? They can be of an emotional too, and there also have sexual undertones... be very humiliating for the client/patient...

I quote from the page linked above (though in Norwegian):

"Beskrivelse av boken

I sitt virke som psykolog har forfatteren av denne boka møtt en rekke pasienter som har fortalt om overgrep i terapi.

Her tar hun opp hvor viktig det er at både pasienter og terapeuter er kjent med faresignalene når det gjelder grenseoverskridelser, erotisering og seksuelle overgrep i behandling. Hun viser også hvilke konsekvenser grenseoverskridelser og overgrep kan få for pasienten. Det er viktig å forstå mekanismene som ligger til grunn for slike overtramp, å gjenkjenne fallgruvene, og å lære så mye som mulig om dem slik at de kan unngås. Sundt Gundersen foreslår noen retningslinjer for hvordan man møter pasienter som har opplevd overgrep i terapi, og for hvordan man kan forholde seg til den enkeltes problemstillinger og reelle valgmuligheter.

Hensikten med denne boka er å gi en oversikt over problemområdet. Den er tenkt som en innføring i emnet, ei oppslagsbok og ei generell bruksbok for terapeuter, pasienter, pårørende og andre, for eksempel jurister og allmennpraktikere.

Dette er en svært viktig bok om et svært viktig tema. Den bør leses av alle som arbeider som behandlere, og av alle som går i behandling. Svein Haugsgjer."

2 kommentarer:

S sa...

While Mette Sundt Gundersen was a student of psychology, she herself was abused by her therapist:
http://www.stiftelse99.no/reportasje1.html

k sa...

Thank you for the tip!! :-)