lördag 4 augusti 2007

Citat/quotations...

Några citat som jag tyckte var väldigt bra och tänkvärda från Arthur Silbers hemsida:
”Kunskap kommer alltid att härska över okunnighet; och ett folk som vill vara sina egna härskanden måste rusta sig själva med makten som kunskap ger” James Madison.

”Allt hemligt/dolt degenererar, även skipandet av rättvisa; ingenting är säkert/pålitligt som inte visar att det kan tåla diskussion och publicitet” Lord Acton.

”Friheterna hos ett folk var aldrig, och kommer aldrig att bli, säkra när transaktionerna hos dess styresmän/härskare kan döljas för dem” Patrick Henry.
-//-
Quotations I thought was very much worth reading from Arthur Silber’s home-site, which our politicians should think of (including all who have power of any kind):
"Knowledge will forever govern ignorance; and a people who mean to be their own governors must arm themselves with the power which knowledge gives." -- James Madison

"Every thing secret degenerates, even the administration of justice; nothing is safe that does not show it can bear discussion and publicity." -- Lord Acton

"The liberties of a people never were, nor ever will be, secure, when the transactions of their rulers may be concealed from them." -- Patrick Henry

Inga kommentarer: