söndag 12 augusti 2007

Jesper Juul om att fallen av ADHD liksom utskrivning av antidepressiva medel till unga ökar…

I artikel i Aftenposten skriver Jesper Juul bland annat:

”Et forskningsmiljø i Tyskland, som jeg for tiden er i kontakt med, arbeider familieterapeutisk ut fra en teori om at ADHD og ADS skyldes traumer. Enten at barnet har opplevd ett eller flere spesifikke traumer i sitt liv – eller at det eksisterer et såkalt 'systemisk traume', det vil si et skjult og/eller fortrengt traume i familien som kan gå flere generasjoner tilbake.

Så langt har man nøye undersøkt og behandlet ca. 100 familier og har ikke støtt på avvik fra denne hypotesen. Man kunne føye til at det snarere må anses som en regel enn et unntak at det finnes fortrengte traumer eller ubehandlede posttraumatiske tilstander av stress i tyske familier – én, to, tre og opp til fire generasjoner tilbake – som følge av to verdenskriger og en opphopning av både individuell, familiær og kollektiv skam og skyld. En dansk eller norsk undersøkelse ville kanskje komme til en helt annen konklusjon enn den de tyske forskerne ser ut til å nærme seg. MEN: Traumer stresser, og stress kan skape traumer – så hvem vet?”
Jesper Juul om begreppet curlingföräldrar. Han tycker att detta prat har blivit litet överdrivet, särskilt här i Sverige och säger ungefär så här:

"Hellre en curlingförälder än en auktoritär som använder aga..."
I artikeln utvecklar han detta mer. I en artikel som faktiskt var rätt bra!

Inga kommentarer: