fredag 3 augusti 2007

Citat om män/quotation about men…

Citat om män av en man:

”Det finns inga fullvuxna män. Därför får kvinnor välja det barn som passar dem bäst” (Ingmar Bergman).

Eller välja bort män ur sina liv?

Skådisen Gunilla Nyroos sa om sin senaste filmroll, som mamma till en flygvärdinna som har problem med sitt egna privatliv och flyr från bearbetandet av det in i sitt yrkesliv av flackande runt i världen, att ”många kvinnor nöjer sig med en halvtrist karl av rädsla för alternativet – ensamheten!”

Ja, är det så?
-//-
Quotation about men by a man:

”There are no fully grown men. Therefore women have to choose the child which suites them best” (Ingmar Bergman).

Or choose to have no men in their lives?

A Swedish actor Gunilla Nyroos said about her last role-figure in a film where she is an submissive and alcohol-drinking mother to an air hostess which in turn can’t create a real own life and is fleeing from dealing with her problems by her roving (kringflackande in Swedish) life, that “many women are content with a half-tedious man/guy of fear for the alternative – the loneliness!”

Inga kommentarer: