torsdag 25 oktober 2007

"Super-Nanny" gör föräldrar våldsamma...

foto på Staffan Jansson.
Apropå tidigare inlägg (se slutet av detta inlägg, i tillägget) kollade jag i artikeln i Aftonbladet om att "milt" våld mot barn ökar om vilka som stod bakom denna forskning och googlade på Staffan Jansson och fann ytterligare artikel i Expressen, där det bland annat står:
”…en ny studie svensk studie som har genomförts av Staffan Jansson, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet [på uppdrag av Karlstad universitet och Stiftelsen Allmänna barnhuset], Birgitta Svensson, doktorand i folkhälsovetenskap och Bodil Långberg, chef för Allmänna barnhuset i Stockholm. Enkäter har gått ut till 2 000 föräldrar och 2 500 elever i hela Sverige – och resultaten ger skäl till oro.”
Om Staffan Jansson på Karlstad universitets hemsida.

Kolla om ”Örebro universitet centrum för kunskap om barns rättigheter”. Och detta tidigare blogginlägg om Dr Phil samt även detta blogginlägg.

I Expressenartikeln står det också i slutet:

"Bevittnat våld

Andra otrevliga resultat av studien:
Åtta procent av alla skolbarn anger att de har bevittnat våld mellan sina föräldrar, åtminstone någon gång. En till två procent har sett det ske upprepade gånger [att bli vittne till kränkning är en kränkning även för vittnet säger bland annat läkaren Pia Melody!!].
- I den gruppen där det förekommer våld mellan de vuxna i familjen är risken för att barnen ska utsättas för aga sex gånger större. Det är den allvarligaste av alla riskfaktorer för att få stryk, förklarar Staffan Jansson.
För barn i familjer med alkoholmissbruk är risken i stället dubblerad.
Men, värst:
- Kroniskt sjuka och funktionshindrade löper nästan dubbelt ökad risk att de ska bli slagna eller mobbade jämfört med barn utan sjukdom. Det här gäller framför allt barn med psykiska problem, barn med ADHD. De är rejält utsatta [hur ska de då kunna "anpassa sig", "passa in" i samhället? Och varför hade de problem från början undrar jag också].
- Det är hemskt obehagligt. Det gäller både utsatthet för våld i familjen och mobbning, säger Staffan Jansson.
Förra gången studien gjordes var 2000."

Och det står också att det inte är utlandsfödda föräldrar som har blivit mer våldsbenägna, utan svenskfödda!!

Har fått tillåtelse att publicera nedanstående brev apropå följande artikel i norsk tidning om aga i uppfostringssyfte:

"Mener foreldre har rett til å gi barn ris
Både Carl I. Hagen og Aslam Ahsan er takknemlige for at deres fedre ga dem hard fysisk straff. De mener dagens foreldre må kunne gi ulydige unger ris. (Publisert 2007-10-25 07:01:00)".

Här brevet:

"Justisminister Knut Storberget

Nå haster det med å få et lovforbud mot all bruk av vold mot barn. Ut fra hva VG melder i dag, er det åpenbart at mange fortsatt forsvarer vold som oppdragelse.

Jeg ble stadig slått gjennom min barndom, fra så tidlig jeg kan huske (3 år eller tidligere). Det var et sant helvete og har ødelagt mer av livet mitt, også som voksen, enn jeg orker å fortelle om. Både som barn og voksen har jeg gått rundt og vært fryktelig redd mennesker, slik at likeverdighet og jevnbyrdighet i relasjoner til andre ofte har vært vanskelig eller umulig å etablere.

Disse voksne som nå uttaler til VG at de ikke har tatt skade av selv å bli slått, er tydeligvis ikke klar over at mange blir svært syke av vold. Selv hadde jeg stadige mareritt allerede i førskolealderen og mitt første selvmordsforsøk da jeg var ti. Må barn tåle slikt?

Beskyttelse av barn er viktigere enn noe annet, justisminisister Knut Storberget. Det må gjøres noe med lovverket nå!"

Se också detta läsarinlägg.

Inga kommentarer: