söndag 21 oktober 2007

Kronblom as a model for stressed human beings today?

Doesn't he seem to have it nice?? :-) Taking a pause! Reflecting over things... Taking a break and making it comfortable with all pillows in bright colors, in the hard, typical Swedish wooden kitchen-sofa (other old things and furnitures in the Swedish crofters holding)!

In the stress-literature they speak about "determining ones position/status" ("göra positionsbestämingar" in Swedish), which means something in the style: making breaks and determine what you actually are doing, if this is what you actually want to achieve, what you actually want to do with your life, if you are doing that or something else etc.

What we are confronted with in our 40-years crisis!? When we have been working like mads and are confronted with... yes, what? We suddenly realize that we haven't gained hardly anything, but maybe instead lost (a lot of) things; relations, a marriage, a friendship, and maybe in the worse cases the health, got a disease or something etc.?

Or in too many cases gone into the wall...

I don't say I am good at this though...

The Swedish religion psychologist and professor Owe Wikström has written that those position-determinations can be very scary for many! You risk confronting yourself with things inside you you don't want to know about... Many need a lot of courage to stop their hectic life...

See his book "Långsamhetens lov - eller vådan av att åka moped genom Louvren", a title which translated would be something in the style "Praising the slowness - or the dangers of going by moped through Louvren" (i.e. hurrying through Louvren, sweaty!! Hurrying even on your vacations!! But this book is about much more than that! I like this book very much, I recommend a reading for all Swedes who haven't read it!).

For Swedes; see this "review" of the book (one of many):
"Owe Wikström, professor i religionspsykologi i Uppsala, har skrivit en bok som han kallat 'Långsamhetens lov eller Vådan av att åka moped genom Louvren'. Den gavs ut av bokförlaget Natur och Kultur förra året. Boken har blivit mycket populär och ligger högt bland sålda faktaböcker och det beror antagligen delvis på att denna bok, till skillnad från en del tidigare böcker av samme författare, är mycket lättillgänglig och ligger rätt i tiden. Men att boken är lättillgänglig betyder inte att den har ett lättviktigt innehåll. Nej, där finns mycket att ta till sig och tänka på och kanske försöka förverkliga i vår stressade nutid. Boken har två delar och den första avhandlar Långsamheten och den andra Inre och yttre resor. Den har också en introduktion och där hittade jag mycket 'matnyttigt', och med det menar jag sådant jag speciellt fastnat för och på olika sätt markerat för att vid behov lätt kunna hitta tillbaka till. Jag har jag bl. a. markerat följande:

'Kanske underskattas vardagen. Man låter sig förföras - och stressas - av det massmediala glittret. Det skapar en illusion att det är först någon gång i framtiden (när man får tid eller råd) som man ska leva... Vem talar om det vanligas värde? I en tid när många vill göra stora pengar på att människor längtar efter något annat borde vanligheten få extra uppmärksamhet... Jakten på upplevelser eller beundran för de framgångsrika kan göra att människan varken ser eller uppskattar det som hon faktiskt har. Vart tog ordet trivsel vägen?'

Lite längre fram i introduktionen skriver författaren om vad som kan få oss att ändra vår livsstil och han frågar:

'Måste man gå 'i väggen' innan man tar sina egna livsfrågor och andliga längtan på djupt allvar. Är det först när man hårdhänt drabbas av insikten om att underbart är kort som man inser sitt behov av avsiktslös trivsel. Många som överlevt svåra sjukdomar är rörande överens; de gläds åt det lilla och är förvånade över hur de låtit sig förföras och bara jagat efter vind. Perspektiven förskjuts; det oplanerade strosandet, vänskapens samtal, åsynen av landskapets skiftningar - allt som är fjärran från upplevelsenarkomani - blir nu väsentligt.'

Jag tycker att dessa två smakprov ur boken innehåller mycket visdom. Det är svårt att definiera vad visdom egentligen är, men kanske skulle man kunna säga att visdom handlar om att ge sig tid att uppmärksamma livets egen kloka vägledning. Med den här boken tycker jag att Owe Wikström fungerar som en bra vägvisare för konsten att leva ett visare liv och enligt min mening är vishet en mycket eftersträvansvärd egenskap. Därför vill jag verkligen rekommendera den och speciellt till dem som känner för att leva ett visare liv."

Inga kommentarer: