tisdag 2 oktober 2007

Om skolan i USA och intervju med Greenspan...

Om skolan i USA apropå den usla skolan i USA som Greenspan beskyllde vara orsak till de enormt ökade klyftorna i inkomst mellan VD:ar och arbetare!

Alan Greenspan befarar ännu djupare kris än 1987, se intervju i DN.

På sidan om skolan i USA, som är en sida för kamp mot det som jag översätter som något motsvarande vår skolpeng och genom sådan finasierad skolverksamhet, står bland annat om:
"negativt inflytande som programmet har på allmänna, offentliga skolor (public schools) och avsaknaden av ansvarighet (ansvarighet för beslut och handlingar och förväntan att förklara dessa om du blir tillfrågad, som det står att accountable betyder i Oxford Advanced Genie) för den allmänt finansierade skolpengskolan (??)."
Voucher schools (skolpengsfinansierade skolor?) hade 2006/07 17 410 elever och fick 6 501 dollar per heltidsstudent och de avkrävs inte administration av någon form av standardiserade (noggranna) utvärderingar eller anställande av certifierade lärare. Över en halv miljard av skattebetalarnas pengar har gått till privata skolpenningfinasierade skolor i Milwaukee (här om Milwaukee på svenska, den största staden i Wisconsin, med drygt en halv miljon människor i staden) sedan detta program startade.

Rethinking Schools har täckt denna fråga sedan 1988 och har en bred samling av artiklar och analyser i detta ämne (se den länkade sidan ovan för ett urval av dessa). Denna organisation kämpar mot skolpeng och privatisering om jag fattade och översatte detta rätt?

Kan vi lära något av detta?? Ska vi lära något av det? Är kulturerna där och här så olika så farorna liksom är olika?

Artiklarna handlar om att det inte finns några garantier för kvaliteteten i Milwaukes skolpenningfinansierade (??) skolor. Det finns ett störande antal sådana skolor där, som
"inte är mer än upputsade, krampaktiga skyltfönster."
Det står vidare om
"Hur skolpengssupportrar utnyttjar de lektioner segregationen ger/gett för att driva sin egen [egoistiska, privata] agenda" [att de allmänna skolorna blivit stökigare för att de stökigaste barnen blivit kvar där? De barn som kommer från sämre uppväxter och familjer i botten av samhället?].
Dylika skolor
"...avkrävs väldigt litet för att anpassa elever med speciella behov."
"Företag och kyrkor håvar in pengar genom fondmöjligheter."
"Försnävande av definitionen av vad som konstituerar 'allmän' utbildning."
"Många skolor på landsorten har sådana problem att det kan vara frestande att fundera över vouchers [i ordlistan står det att 'voucher' är 1. (tillgodo)kvitto, (kontroll)kupong, bevis, attest, 2. borgen, vittne, och jag tolkar detta som något motsvarande vår skolpeng] som en legitim reform. Låt dig inte luras av det."
"Konservativa har kört med, drivit på för vouchers som ett sätt att öka prestationerna för låginkomstminoriteter. Men vad gäller akademiska meriter så handlar detta om retorik, enbart."
osv.

Inga kommentarer: