fredag 5 oktober 2007

Tidningsartiklar...

Lotta Gröning om bloggande och bloggar. Håkan Jaensson om maktens arrogans.

Pia Bergström om den sjuka vården och filmen ”Sicko”. Där hon bland annat skriver:

”I onsdags lade president Bush in ett veto mot ett förslag som ska ge fattiga barn bättre hälsovård, ett förslag som både senaten och representanthuset röstat igenom. Förslaget skulle kosta 35 miljarder dollar. Men Bush ser förslaget som ett steg mot ”socialiserad” hälsovård och vill i stället ha en höjning av krigsanslaget till Irak och Afghanistan med 42 miljarder dollar /…/ Varför, frågar han sig, tvingar inte de fattiga fram rättvisa och solidaritet i varje demokrati?

Moore tror att det handlar om hoppet. Hoppet och tron att förändring är möjlig. Skuldsatta, nedtryckta människor utan hopp tycker inte ens att det är någon idé att rösta.”

Ja, varför tvingar inte de fattiga fram rättvisa och solidaritet i varje demokrati?? De är så nedtryckta, ja?

”Tänk om de tror att de gör något bra” Naomi Klein om Greenspan, Bremer och Cheney… Ja, exakt vad jag funderat över: tänk om de tror de gör något bra!!??

---

Klientstyrd vård. Biskoparna i Norge tar äntligen avstånd från våld mot barn.

---

Vladde om att Pinochets familj är arresterad på order av en domare i Chile, de har försökt föra över sina tillgångar till banker i USA??? Inlägg under etiketten "Chile" idag 5 /10.

Han skriver bland annat:

"Gripandet av familjen Pinochets kom på order av domaren, Carlos Cerda. Det gäller korruption och anklagelser om att familjen fört över pengar till amerikanska banker som tillhörde statliga fonder. Man har också gripit flera pensionerade militärer från Pinochets diktatur.

Dessa "ärorika" militärer som räddade chile från "den marxistiska cancern" har ingen ära. Deras argument vid maktövertagandet 1973 var bl.a. att de skulle rädda Chile från kommunisterna som ville ge bort fosterlandet till kommunismen. De såg sig själva som nationalister och patrioter. Kommunisterna, som de kallade alla till vänster, var varken patrioter eller nationalister (trots att det var Allende som nationaliserade företag och brydde sig om sin befolkning) i deras ögon. I praktiken var militären inte heller några nationalister eller patrioter.

Utländska individer köpte upp flera statliga bolag och styckade upp Chile. Vem var det som var patriot? 2/3 delar av Chiles befolkning led ekonomiskt. Brydde de sig om chilenarna? Tusentals chilenare avrättades och hundratusentals torterades än fler fick lämna sitt land, trots att de var chilenare, kan det vara patriotism elller nationalism?

Deras handlingar hade inget med patriotism eller nationalism att göra. De sålde ut landet till utländska investerare, förvandlade Chile till ett fångläger för andra chilenare och ett reellt laboratorium för nyliberalismens ekonomiska professorer, och den chilenska överklassen blev än mer rik. Militärerna själva och Pinochet och hans familj, öppnade konton i andra länder där ALLA chilenares pengar fördes över till deras privata konton. Är det en handling som kan kallas patriotism? att ta det som är en nations och stoppa in det i egen ficka?

En dag som denna skulle jag önska att alla som led och som utsattes för förföljelse, tortyr landsflykt och mord, skulle finnas med. Många har tyvärr dött och hann varken se Pinochet som den fega förrädaren han var, hans död och än mindre hela hans familjs uppbyggda ekonomiska imperie (med den chilenska statens pengar) gå under.

En lyckans dag idag, de mördade, de försvunna, torterade och i landsflykt börjar få upprättelse, bättre sent än aldrig."

Inga kommentarer: