onsdag 17 oktober 2007

Kollektivt förnekande..

Skulle vilja skriva om kollektivt förnekande... För det är det som nu "sker" överallt (att man förnekar ditten och datten), mer än vad som varit en period tidigare?? En av många back-lashes på många områden!? Och vi har anledning att att inte se det som sker i samhället eller världen?? Vi har anledning att förneka detta??

Inom psykologin gäller quick fixes och stoppa huvudet i sanden, dvs. kollektivt förnekande även här, mer än som faktist existerade en period innan!!?? Ett fenomen vilket också är något Judith Herman Lewis skriver om i sin bok "Trauma and Recovery"! Att traumaforskningen och öppet prat om trauman (och KRISER, det som Naomi Klein nu tar upp i "Chockdoktrinen", hur kris kan användas för att genomföra impopulära saker, där folk förlitar sg på auktoriteter och "starka" figurer, kanske rentav räddare etc. Owe Wikström skriver i sin bok "Långsamhetens lov" om att han befarade rop på starka ledare och att man igen skulle få höra stöveltramp i fjärran) och dess effekter har gått i vågor. Troligen på grund av dess natur.

Hon skriver på sidan 7 i kapitel 1, "En glömd historia" (min översättning från engelskan)
"Studiet av psykologiskt trauma har en egendomlig historia - en av episodisk amnesi. Perioder med aktiv undersökning har alternerat med perioder av glömska. Upprepat har liknande linjer och frågeställningar under det gångna decenniet tagits upp och abrupt övergivits, bara för att bli återupptäckta mycket senare. Klassiska dokument som kom för femtio till hundra år sedan kan ofta läsas som samtida arbeten. Fastän fältet har en överflödig och rik tradition, så har den periodiskt blivit glömd och måst periodiskt återerövras."
Jag har nu läst ännu mer ur artikeln jag länkade i föregående blogginlägg... Och skulle vilja skriva mer om det som står i den senare. Dvs. om indoktrinering och hjärntvätt, från hjälpares sida i detta fall)...

Jag tror att somliga är mindre mottagliga för indoktrinering och andra mer och att det hör ihop med hur mycket vi har fått se eller senare lyckas bearbeta. Dvs.jag tror inte vi är prisgivna till dylikt, behöver inte vara det. Det stämmer nog det som Naomi Klein skriver att information innebär motstånd mot chock, "information is shock resistance".

Förnekande när det gäller saker som sker i samhället...

Förnekande när det gäller miljön...

Kolla Erik Svenssons blogginlägg "Ekonomipriset, spelteorin och nyliberalismens välförtjänta död".

Förresten handlar ju detta blogginlägg också om förnekande?? Kanske kollektivt det också;
"Det händer inte mig!!!"
Men vad skyddar vi oss egentligen emot? Vad behöver vi skydda oss emot och vad inte i själva verket??

PS. Vi väljer att inte se, höra eller tala ofta? Det som Judith Lewis Herman skriver om i länken ovan!? Om åskådarens dilemma... Att titta bort, vända bort blicken och omge övergrepp med tystnad.

Mer finns av detta i vissa perioder under historien? Ibland är nog det också det mest konstruktiva!?? Men för ens egen heder och självaktning ändå förbli seende och fördömande, även om det BARA sker tyst ibland??? *)

Jag kom också att tänka på något Jennifer Freyd skrivit (tror hon citerade Ross Cheit eller Roland Summitt?), fritt ur minnet:
"That's why speaking no evil is so evil in the end."
---
Tillägg på kvällen: se Aftonbladets ledarsida om Stureplansmålet och Helle Klein och Lotta Gröning om samma sak. Kanske är förnekandet inte lika kompakt som det HAR varit ändå?? Och kolla här om detsamma. Varför har somliga (allt fler verkar det) problem med vestibulit? Vad bottnar denna åkomma i? Varifrån kommer promiskuositet? Är det Kirkengen som skriver om den unga kvinnan som som vuxen anklagade sin farbror för övergrepp? Och på grund av sina vidlyftiga sexuella erfarenheter, så... Kolla bland mycket annat detta tidigare blogginlägg om Kirkengen.

*) Jag kom av någon anledning att tänka på Sophie Scholl under andra världskriget och hennes engagemang i motståndsröreslen och utdelning av flygblad under kriget ( i dess slutskede?). Miller menar att hon och hennes gelikar tack vare sin mindre stränga uppfostran var förmögna att genomskåda och ta avstånd från det som andra kanske inte ens såg eller inte vågade reagera på eller rentav deltog i och därmed fick utlopp för allt (omedvetet eller medvetet men förnekat) nedtryckt hat och vrede och aggressioner (se blogginlägg hos Arthur Silber där Sophie Scholl nämns **)).

Har varit och hämtat Naomi Kleins "Chockdoktrinen - Katastrofkapitalismens genombrott" som hade kommit till bokhandeln jag beställt den ifrån.

John Le Carré om boken (kolla här också):
"Passionerad, överväldigande informativ, underbart kontroversiell och skrämmande av bara fan".
Arundhati Roy:
"Naomi Klein har skrivit en lysande, modig och förfärande bok. Den är inget mindre än den hemliga historien om det vi kallar 'den fria marknaden'. Den borde bli obligatorisk läsning."
Se också detta inlägg (ett av flera) om artikel på DN-debatt av Stefan Fölster (dotterson till Gunnar och Alva Myrdal) och
VD:n för handelns utredningsinstitut Fredrik Bergström om att 95 % av befolkningen fuskar!!! Vad trött jag blir...

Monas kommentar till ett annat blogginlägg:

"föraktets inställning till arbetslösa har medvind. Det är märkligt att så många tycker illa om arbetslösas rätt till att kunna leva och delta i samhället. Jag undrar dock om deras inställning till arbetslöshet skulle vara den samma om de själv blev drabbade. Det är märkligt att man inte tittar på historien om hur eller av vad människor levde på innan a-kassan och den sociala trygghetsvälfärden det som ger en anständighet i livet.
Märkligt är att man inte bryr sig om att folk kanske måste tigga till överlevnad eller kanske hora ut sig
Märkligt är varför man har denna inställning när det är ok att det fortfarande existerar barnbidrag utan inkomstprövning avdrag för tjänster i hemmet (för lat överklass) och pension för avdankade politiker.
Märkligt är att förespråkarna av sänkt a-kassa tycker det är ok att de avdankade politiker (margitha björklund lars-åke skager) som driver egna företag som går med vinst kan fortsätta att plocka ut te.x kommunalrådspensioner om man sätter in vinsten i företaget.
Märkligt är att arbetslösa inte får göra samma sak
Märkligt är att medmänskligheten numer bara sträcker sig till den egna personen
Märkligt att det är ok för en del att leva på samhällets generösa utbud medan andra borde möta giljotinen
Märkligt det där med att bidrag numera ska gå till de minst utsatta
Märkligt märkligt patriarkatet är tillbaka i form av en allians
Märkligt är att de inte kallar sig brukspatroner"
**) Där står bland annat:
"My hypothesis that Adolf Hitler owed his great popularity to the cruel and inhuman principles of infant- and child-rearing prevalent in the Germany of his day [see the Hitler chapter in For Your Own Good] is also proved by the exception. I looked into the background of Sophie and Hans Scholl, two university students in Hitler's Germany who became famous as a result of their activities in the resistance movement, "The White Rose," and were both executed by the Nazis in 1944. I discovered that the tolerant and open atmosphere of their childhood had enabled them to see through Hitler's platitudes at the Nuremberg Rally, when the brother and sister were members of Nazi youth organizations. Nearly all their peers were completely won over by the Fuhrer, whereas Hans and Sophie had other, higher expectations of human nature, not shared by their comrades, against which they could measure Hitler. Because such standards are rare, it is also very difficult for patients in therapy to see through the manipulative methods they are subjected to; the patient doesn't even notice such methods because they are inherent in a system he takes completely for granted."

Inga kommentarer: