tisdag 18 september 2007

Länkar angående musikpedagogik...

Kolla dessa två länkar (nya): musikskolan.se och pianoboken.nu!! Intressant! Vid tillfälle ska jag kolla dessa själv! Kul! Och använda i undervisningen; tipsa elever:
"Gå in och lyssna på detta! Prova att planka detta! Använd detta som improvisationsbakgrund! etc."
---
Links about music-education! Interesting. Maybe usable for English-speaking people too? Though they are in Swedish!

Addition September 19: I was in a hurry when I wrote this blogpost, what I meant was that the links are in Swedish!! :-) not that English-speaking people are actually Swedish or something like that!! :-)

Inga kommentarer: