torsdag 20 september 2007

Det där med liberaler igen...

Det där med de frihetsälskande liberalerna igen... Vad drar liberalismen till sig för sorts människor? Några citat från bloggar:

”Liberalism är ju, som känt, en extremistisk ideologi som konsekvent vägrar bemöta verkligheten utan endast gömmer sig bakom floskler om demokrati, rätt och frihet - begrepp som kan bestämmas och förändras lite som man vill.”

Jo, så är det: demokrati, rätt och frihet är begrepp som kan bestämmas och förändras litet som man vill!??

”Yttrandefriheten försvaras av liberaler endast när det passar deras annars reaktionära åsikter. När det är som du säger x, att försvara dessa rättigheter för arbetarklassen lyser de med sin frånvaro.”

”För detta kritiserades vi hårt, bl. a. av de blåögda liberaler som trodde på propagandalögnerna från Washington och London. Nu står liberalerna och krigsförespråkarna med byxorna nere, nesligt avslöjade av den bistra verkligheten i Irak och den totala frånvaron av de stora lager av massförstörelsevapen.

”… i Sverige är det märkligt tyst från våra svenska ledarsidor och från våra trosvissa USA-kramande högerbloggare. Vad säger t.ex. de liberala krigshetsarna och USA-fjäskande bloggarna Fredrik Malm och Dick Erixon om Greenspans senaste uttalande? Är Greenspan i själva verket en marxist, precis som Svenska Dagbladet hävdar att Bin Ladin är? Eller kan det vara så att liberalerna tiger för att de vet att de blivit överbevisade, och inte vill förlora sin sista kvarvarande trovärdighet i Irakfrågan? Själv har jag nog större förtroende för Alan Greenspans politiska analysförmåga än jag har för de gläfsande kvasiintellektuella liberalerna i den svenska politiska debatten.”

Ja, är Greenspan måntro marxist?? Helt enligt den liberala retoriken?? (börjar jag nu låta som de låter??).

Och, jo, det är som någon skrev märkligt tyst i liberal massmedia om vissa saker??

Inga kommentarer: