lördag 1 september 2007

Liberaler redan för nästan två och ett halvt år sedan...

Redan 28 april 1005 skrev Jenny W. detta på sin blogg (blev nyfiken på vad hon skrev i början när hon bloggade och kollade):
"Thomas Idegard och Hanne Kjöller debatterade feminism i Ekot i morse, med övertydligt resultat. Idegard menade att människor styr sina liv och ansvarar för sina handlingar, vilket feminismen menar att de inte gör enligt honom, för att i nästa andetag hänvisa till hormonhalterna hos män för att förklara deras våldshandlingar. Massivt ansvarsförpliktande alltså, eller menar Idegard att männen styr sina hormonnivåer med den liberala människans obrutna vilja? Att så uppenbara motsägelser får existera oemotsagda visar hur känslomässig debatten om kön är.

Idegard verkar heller inte ha ett hum om grundläggande samhällsvetenskaplig teori, utan går till attack mot självklarheter som att människors tolkningar av tillvaron inte styrs enbart av deras egna viljor och beslut. Det är ju inte direkt nobelprisnivå på det feministiska utspelet att människor tolkar och skapar mening i sina världar med stöd i föreställningar och tankekomplex strukturerade på kulturell djupnivå. Hans strängt atomistiska syn på mänsklig närvaro i världen, där alla slöjdar fram sina egna världar byggda på referensramar valda i upphöjd autonomi, skulle mycket riktigt omsatt i praktiken mest likna ett psykotiskt tillstånd."
Människor styr sina handlingar påstår han... Men i nästa andetag männen kan inte kontrollera (eller styra) sina, aggressiva, hormoner!! Dvs. i första fallet har och ska man ta ansvar, i det senare kan (eller behöver) man inte det? Och apropå känslomässighet!!?? Under något förment... Ja, vad?

Rubriken på detta inlägg var "Psykotisk liberalism"... Vet inte hur jag ska etikettera detta inlägg!! Ja, var sitter styrka egentligen (apropå föregående blogginlägg här idag)? Och jag tänker också på det man kan läsa här om den nyare hjärnforskningen...

Var sitter civilkuraget??

Och kolla gärna också detta oerhört bra blogginlägget på litet samma tema (?) om
”Bisarr personförföljelse mot Uppsalaprofessor av pajasen Bo Rothstein”.

Inga kommentarer: