måndag 28 maj 2007

“’Unexplainable’ medical histories and childhood sexual abuse...

“’Unexplainable’ medical histories and childhood sexual abuse" by Linn Getz (PDF-file):

“This is a brief summary and a personal reflection on Anne Luise Kirkengen's PhD thesis 'Embodiment of sexual boundary violations in childhood'. It is written to encourage other clinicians to familiarise themselves with this original and important study. It has high relevance for every clinician who is ever confronted with patients that present medical histories that are diffuse or unexplainable according to traditional medical knowledge.”

//

Min amatöröversättning:

"'Oförklarliga' medicinska historier och sexuella övergrepp under barndomen"

"Detta är en kortfattad summering och personlig reflektion över Anna Luise Kirkengens doktorstes 'Embodiment of sexual boundary violations in childhood' (ungefär 'Förkroppsligandet av sexuella gräsnkränkningar i barndomen'). Den är skriven för att uppmuntra andra kliniker att göra sig bekanta med denna originella och viktiga studie. Den har hög relevans för varje kliniker som någonsin konfronteras med patienter som presenterar medicinska historier som är diffusa och oförklarliga sett ur traditionellt medicinskt kunnande".

-//-

See also "Who needs health care – the well or the sick?" But this article was about medicine more generally??

Inga kommentarer: