tisdag 22 maj 2007

Helle Klein och tystnadsplikten...

Helle Klein skriver i denna blogg om prästens tystnadsplikt.
”På eftermiddagen lärde vi oss mer om Tystnadsplikten av själavårdsläraren
Cia. Mycket intressant. Häri ligger kyrkans största trovärdighets-tillgång - den
absoluta tystnadsplikten. Det är inte okomplicerat men en väldigt fin och
angelägen hållning, inte minst i en tid då hela livet tycks vara föremål för
övervakning och offentlighet....”
//
A Swedish journalist now finishing her studies to ”priest” (in the Swedish church, a Lutheran church) writes in her blog about the priests’ obligation to observe silence (professional secrecy) which is absolute…

English word or rather expression of today “obligation to observe silence” or “professional secrecy” which means tystnadsplikt in Swedish.

Detta blogginlägg lyckades jag inte länka, men det var postat måndag 21 maj i bloggen "Måndag".

Inga kommentarer: