lördag 26 maj 2007

Kampanj mot diskriminering av funktionshindrade/sign for disability rights...

Fick detta mejl från en av mina systrar igår:

Kampanj mot diskriminering
Den Europeiska handikappsamorganisationen EDF har inlett en kampanj för att få igenom en europeisk lagstiftning som bekämpar alla former av diskriminering mot personer med
funktionsnedsättning. En lagstiftning som skyddar funktionshindrades rättigheteroch förbättrar livskvalitén för mer än 50 miljoner medborgare. För att få EU att arbeta med frågan har EDF som mål att samla in 1miljon namnunderskrifter som stödjer att arbetet med en antidiskrimineringslagstfitning påbörjas.
Här kan ni stödja kampanjen med er "namnteckning"

Vi tackar för er medverkan.
Lars Gustavsson
länsombudsman för HSO Skåne
Vaktgatan 3
254 56 Helsingborg
042-12 97 46
-//-

Campaign against discrimination: sign for disability rights - act today for a better tomorrow.
It was an English version of the site to HSO Skåne!!

Inga kommentarer: