tisdag 29 maj 2007

Ingeborg Bosch about burn-out...

The Dutch therapist Ingeborg Bosch writes in her book "Rediscovering The True Self" at page 249 about burn-out:
"These symptoms much resemble what could be the result of false hope; to keep on trying to accomplish something that cannot be accomplished."
-//-
Översatt till svenska blir det något i stil med
"Dessa symptom liknar mycket det som skulle kunna bli resultatet av falskt hopp; att fortsätta försöka åstadkomma något som inte kan åstadkommas".
Det vill säga man ägnar sig åt något som är hopplöst att utföra!? Man försöker ändra något då som inte går att ändra nu...
-//-
Addition at 15.23, see the case histories:
Arthur's story, Christine's story, Danielle's story, Juliette's story and Marlies story.

Inga kommentarer: