måndag 21 maj 2007

Anna Luise Kirkengen artikel...

På denna sida finns en artikel av läkaren Anna Luise Kirkengen.
//
Link to an article by the physician Anna Luise Kirkengen - in Norwegian though.

Inga kommentarer: