torsdag 24 maj 2007

Some Do Care by Anne Colby, William Damon...

A book-tip: on altruism... Book - Some Do Care by Anne Colby, William Damon ..the authors demystify heroism, stressing the ordinariness of moral commitment as it is played out in everyday social life.
//
Boktips (min amatöröversättning ): om altruism. Boken "En del bryr sig verkligen" av Anne Colby och William Damon. Författarna avmystifierar heroism, betonar vanligheten i moralisk förpliktelse som den spelas ut/visas i dagligt socialt liv.

Inga kommentarer: