söndag 20 maj 2007

Tips om två artiklar...

Två tips från vän i Norge om prostitution, apropå kriminalisering av sexköp och den heta debatten kring detta där. Den första artikeln har rubriken "Pions myte" och den andra har rubriken "Jenter eller kvinner?".
//
A tip from a friend in Norway about outlawing buying sex there, which has caused a mildly said raging debate in Norway. Sweden has already a law against this. And there are critics against this law even here. But many are also for this law; that it isn't legal to buy sex, especially women are for it...

//
Länkarna verkade inte fungera så här kommer båda inläggen i dess helhet:
"'Pions myte'
Klassekampen 18.05.2007

I Klassekampen 21. april skriver Ellen Hagen fra Hordaland SV om
hvordan prostituerte omtales som «jentene» av dem som taler på deres vegne, som
Pion og Pro Senteret. Jeg har et annet eksempel.

Straks
Arbeiderpartiets landsmøte hadde gått inn for å kriminalisere sexkjøp, hadde
Dagbladet et nettmøte med Janni Wintherbauer fra Prostituertes
interesseorganisasjon i Norge, Pion. Jeg sendte inn følgende innlegg: «Det er
mer enn merkelig, synes jeg, at forskning viser at de aller fleste som
prostituerer seg ønsker å slutte med dette, mens verken Pion eller Pro Sentret
har gått ut og krevd helt konkrete hjelpetiltak, som traumebearbeiding for alle
med bakgrunn av overgrep i barndommen. Av og til har jeg lurt på om Pion og Pro
Sentret virkelig VIL ha slutt på prostitusjon (da blir de jo selv overflødige).»
«Svaret» fra Pion var et økseskaft-svar.
To andre innlegg fulgte opp
mitt, og det ble vist til at det fins undersøkelser som viser at flertallet av
prostituerte har opplevd misbruk som barn eller ungdom.
Dette benekter de
prostituertes talsperson: «Nei, det stemmer ikke, det er feil. Noen,
selvfølgelig. Men det er mange prostituerte som kommer fra helt vanlige, gode
trygge hjem. Ikke alle er 'duster', mange sitter med god utdannelse. Alle
streber etter de jobbene som er best betalt, og ikke alle kan bli direktører ».
Hvor har Pion dét fra at alle mennesker streber etter direktørlønn?
Det er
gjort mange undersøkelser som viser at flertallet av prostituerte ble utsatt for
overgrep som barn. En studie fra fem land viste at 85 prosent av de prostituerte
hadde store posttraumatiske plager. Det store flertall hadde en bakgrunn med
overgrep av ulike slag i barndommen. Forskerne mener at så mange som over 80
prosent kan ha blitt seksuelt misbrukt som barn. Hva er da «valg» og
«frivillighet»?
På Pions hjemmeside står det at organisasjonen «formidler
seriøs kunnskap og informasjon». Det er det altså grunn til å betvile. Likeså at
organisasjonen taler på vegne av «de
prostituerte».

'Jenter eller kvinner?'
Klassekampen 21.04.2007
Ellen Hagen

Debatten om
kundekriminalisering i prostitusjon preges av steile fronter. Men under det
harde skytset av retorikkartilleri, hviler en grunnleggende ulik oppfatning om
hva prostitusjon er, og hvorfor en ønsker/ikke-ønsker å
kriminalisere.

Jeg vil påpeke en språklig forskjell som et uttrykk
for en slik grunnleggende ideologisk forskjell nemlig, bruk av ordet jentene.
Dette ordet tas i bruk av de som er imot kundekriminalisering. Ordet ledsages
ofte av en paternalistisk omsorgstone. Særlig Prosenteret omtaler konsekvent
kvinner i prostitusjon, eller kvinner med prostitusjonserfaring, som jentene.
Også politikere har adoptert denne hjelpeapparat-retorikken. Aps Annicken
Huitfedt la hodet på skakke på fjernsyn i går kveld, og sa at
kundekriminalisering ville gjøre det verre for jentene fordi de ikke lenger
ville tørre å gå til politiet.
Jentene konnoterer noe kjært og nært, jenter
vi vil beskytte og som vi har et nært forhold til. Jentene er også hvem som
helst, din søster, venninne eller nær venn. Jentene brukes også i et
solidaritets øyemed, der anstendige mennesker bør forstå at dette dreier seg om
nestekjærlighet. Jentene, i motsetning til kvinner i prostitusjon er unge, vevre
og utsatte.
Det paradoksale er også at de som snakker om jentene er de som
hevder at det finnes et skille mellom frivillig og tvungen prostitusjon.
Men
alle, uansett hvilken type de tilhører, får omtalen jentene.
Men for å velge
prostitusjon som levevei, må en være sterk og hardhudet, vil jeg tro.
Lederen av PION fremstår som mater familias for kvinner i prostitusjon i
Norge. Og hun er tøff, hun. Men også hun anvender denne nærhets og
intimdiskursen når hun snakker om de kvinnene hun representerer. De er jentene
over en lav sko alle sammen.
De som bruker ordet jentene prøver å få
tilhengerne av kundekriminalisering til å fremstå som hjerterå og kalde uten
omsorg for jentene. Strategien er velregissert for å fremstå som de som lytter
til jentene og som virkelig forstår dem. De mener de er jentenes sendebud. Og da
så. Hva kan vel vi andre mene om saken? Går det virkelig an å være prinsipiell
motstander av menneskesalg i møte med jentene?
De som snakker om jentene har
også hatt møte med jentene på strøket. Kvinnepolitisk leder for Høyre har vært
der, likestillingsministeren har vært der og Inga Marte Thorkildsen var der
mange ganger. Det har blitt en kvalifikasjon i seg selv. Har du møtt jentene
kvalifiserer det til en enda inderligere innlevelse. Logos byttes ut med pathos
og appellen går rett til hjerteroten.
Dette er en del av politikken, av
retorikken og av den offentlige diskursen. Men som når Berit Ås avslørte bruken
av hersketeknikkene i politikken, mener jeg det er på høy tid å avsløre denne
hersketeknikken. Vi som står jentene nærmest - lovbudet holder ikke som logisk
resonnement.
Jeg støtter en kundekriminaliseringslov fordi den sosiale
praksisen med å tingliggjøre kvinner til varer rammer alle kvinner. Og da særlig
dem som faktisk må være varen, altså jentene.
Kunden som med penger i hånden
anser seg som berettiget til å utsette andre for krenkelsen av å være en vare,
bærer ansvaret for maktulikheten i forholdet mellom kunde og kvinnen i
prostitusjonssituasjonen. Ikke bare mener jeg det med all min logiske fatteevne,
men jeg kjenner det også langt inn i hjerteroten."

Inga kommentarer: