torsdag 19 juli 2007

Tips om artiklar...

Skillnad på höger- och vänsterpolitik.” ”Reinfeldt bygger ett kallare Sverige.” ”Nej till skattebidrag till de rikaste.”
Kulturskymning närmar sig
om "En bok för alla" som nu läggs ned av högerregeringen.

Det fanns också en artikel om att "JämO dömer ut avdraget", för hushållsnära tjänster. Claes Borgström tror inte att detta avdrag kan leda till mer jämställdhet för könen, utan snarare till att de könsroller vi har förstärks. Och Barbara Ehrenreich trodde att inte ens i USA skulle man kunna komma undan med sådana avdrag, det skulle bli ett ramaskri bland folk där?? Dessutom lönar sig detta avdrag bara för personer med en inkomst på över 53 000 kr/mån. enligt riksdagens egen utredningstjänst?

Borgström säger att:

"Avdraget ger bara män ytterligare förutsättningar att forsätta leva som de gör: jobba mycket och inte göra sin del hemma."

Han menar att vägen till ett mer jämställt samhälle åstadkommer man istället genom att män förändrar sitt beteende och tar delat ansvar i hemmet.

Vidare menar han också att:

"Män som grupp är väldigt tröga och obenägna att förändra sig."

Och att det finns ett tydligt klassperspektiv i denna fråga. Städning hemma hos andra har alltid varit ett kvinnoyrke med låg status.

"Det är lågavlönade som städar hemma hos högavlönade",

säger han.

"Givetvis kommer vissa grupper av kvinnor att kunna delta mer aktivt i arbetslivet då de köper hjälp hemma, men dessa effekter är marginella. Det är för ett fåtal.
Det blir ju inte gratis och många med begränsad budget har inte råd."

Är inget med avdraget bra?

"En del kan börja jobba vitt istället för svart. Det är positivt, men de som hävdar att detta är en jämställdhetsreform har inte gjort sin läxa"

säger Borgström. Som förresten växte upp i ett mer välbeställt hem där de nog hade hemhjäp av olika slag...

Greider skriver också en ledare 9 juli "Sverige Sverige mosterland" där han menar att Sverige har blivit ett land som inte vågar visa civilkurage mot omvärlden... Något som vi förr kunde vara stolta över!!

Idag recenseras också en bok av Per Ragnar om "Hitlers väg till makten" på Kultursidan. I slutet av denna recension (av Gunder Andersson) står det:

"Harald Ofstad [står inte vem han är?] menade i en känd bok att fascismen byggde på människors förakt för svaghet. Jag tror att jagsvagheten var en minst lika starkt verkande kraft [jag i min tur tror att dessa två hör ihop, men är inte medfödd, utan påförd tidigt i livet!?]. Bara den jagsvage känner behov av en karismatisk ledare att ty sig till, och utifrån hans budskap sätta igång att plåga andra [kommer här också att tänka på vad Owe Wiström skrev redan i boken "Långsamhetens lov", att han befarade att röster skulle börja höjas för "starka ledare" och att vi skulle få höra stöveltramp i fjärran. Och jag tänker återigen på vad den amerikanske neurologen Jonathan Pincus har skrivit i sin bok om samhälleligt bifall att ge sig på "svaga" grupper och rötterna till att sådant alls kan florera eller ske, vilket han bl.a. skriver om i kapitlet "Hitler and Hatred", i sin bok, se blogginlägg om detta, på engelska och svenska]. Att 'vänta på en befallning och lyda', som det heter på ett ställe i Per Ragnars bok. Hitler kom att fylla ett tomrum i den tyska självkänslan efter Versaillesfördraget, som talare närmast en suggestiv och ondskefull ståuppkomiker som hänförde sin publik och därmed förledde den.

Det brukar sägas att Hitler och nazidiktaturen tillkom på demokratiskt väg. Det är en sanning med stor modifikation. Röstmässigt nådde partiet aldrig ens upp till de katastrofsiffror som Göran Persson fick i höstas [ja, röstar människor på person och inte på parti eller politik???]. Men när man med hjälp av högerpartierna i riksdagen först förbjöd kommunistpartiet och sedan socialdemokratin grävdes demokratins grav. Den tyska borgerligheten var diktaturens barnmorska. Hans 'folk var det inte."

Men varför störtade de inte Hitler?? Kan undras... P.g.a. att så många hade fått liknande uppfostran tror vissa psykologer, bl.a. Miller, dvs. en lydnadsdressyr, som skapat sådana aggressioner, att den senare söker sig utlopp antingen i självdestruktivitet eller destruktivitet eller kanske både/och... Tankar vilka också stöttas av andra, som bl.a. Pincus. Det har dessutom varit diskussioner på bloggar om Hitler och nazisterna var till höger eller vänster...

Men tidig sträng, rigid uppfostran är inget ofrånkomligt öde... Dvs. om man varit utsatt för sådan innebär det inte att man aldrig kan göra något åt detta eller att barn måste bli utsatta för sådan!!

Även om det nog kan vara nog så tufft att komma tillrätta med det, jo. Möjligen i de allra värsta fallen av vanvård, misshandel och övergrepp kanske det inte är möjligt.

Så det är ingen ursäkt för något!?? Definitivt inte!? Men vi skulle alltså kunna lära av det den åstadkommer!!?? Vilket skulle kunna vara nog så viktigt!! Även vad den åstadkommer i dess "mildare" former.

Tillägg, ytterligare artikeltips från ETC:
Riskabelt skära ner på AMS-utbildningar av LO-ekonomen Lena Westerlund. I den står bland annat:
”Den mycket goda omställningsförmåga som svensk ekonomi har är ett huvudskäl till den nu kraftigt ökande sysselsättningen, rekordlåga arbetslösheten och goda tillväxten. Men förmågan håller på att försvagas rejält genom regeringens omläggning av arbetsmarknadspolitiken.

Intrycket är allt tydligare att Arbetsförmedlingens verktygslåda ska tömmas snabbt. Effektiva verktyg för att utbilda för framtidens jobb som exempelvis arbetsmarknadsutbildningarna, dras nu ner snabbt. Vad kunde vara mer fel i globaliseringens tid? /…/

Arbetslösas generösa tillgång till omställningstrygghet är sedan årtionden en central del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är bland annat därför vi klarat globaliseringen bättre än de flesta andra länder /…/ …till gagn för både samhällsekonomi och individer /…/ Arbetslöshet görs av regeringen till ett individuellt problem och erkänns inte som det samhällsproblem det är. De långsiktiga krav som inte minst globaliseringen ställer på svensk arbetskraft och ekonomi, har regeringen inga trovärdiga svar på. Att bygga mänskligt kapital på bred front – en svensk succé – ingår uppenbarligen inte i planen.”

2 kommentarer:

Sigrun sa...

Hei!
Harald Ofstad var en norsk filosof. Man kan lese mer om ham på linken www.rs.kristdemokraterna.se/Artiklar&tal/Ofstad.htm

k sa...

Stort tack, Sigrun, för tipset!! Detta är värt att skriva ett separat blogginlägg om!