söndag 1 juli 2007

Fler semestertips/more vacation tips…

Enligt en avhandling från Karolinska institutet kan motion bidra till att nya hjärnceller skapas och depression botas.

Stressforskaren vid Uppsala universitet Bengt Arnetz om semester:
Känn efter vad som skapar glädje för dig.
Tänk på att försöka återhämta dig. En 15 minuters ”powernap” mitt på dagen motsvarar två timmars nattsömn.
Motionera. Då får du igång endorfiner som gör dig glad och avslappnad.
Försök att vara i nuet. Enkla övningar hjälper dig att fokusera på och följa din andning.
Skulle du råka tänka på jobbet – skriv ner dina tankar istället för att gå och oroa dig. Att få ner det på papper brukar hjälpa.
PS. Jag har gjort en översättning till svenska av "Freyd on narrating..."
-//-
According to a dissertation from the Karolinska institute in Stockholm exercise can contribute to the creation of new nerve cells in the brain and in curing depression.

The stress researcher Bengt Arnetz working at the Uppsala University about vacation:
Feel what engenders joy and pleasure for you.
Think of trying to recover. A 15 minutes powernap in the middle of the day is equivalent with two hours sleep at night.
Get exercise. This stimulates the production of endorphins which makes you glad and relaxed.
Try to be in the present. Simple exercises help you to focus on and follow your breathing.
If you should happen to think on your work – write your thoughts down instead of worrying. To get it down on paper use to be helpful.

Inga kommentarer: