måndag 3 december 2007

Den uteblivna globaliseringens gåta...

Bild föreställer Albrecht Dürers ”Apokalypsens fyra ryttare”.

[Uppdaterad på kvällen och något omskriven i slutet]. Göran Greider i ledaren ”Den uteblivna globaliseringens gåta” idag skriver bland annat (mina kursiveringar):

”Många minns nog den nästan apokalyptiska * stämning som ofta rådde under nittiotalets kriser när ordet globalisering ven genom luften - vissa bedömare ansåg att vi stod inför en helt ny era, där allt vi tidigare trott nu helt raderades ut av den ekonomiska globaliseringen. Välfärden i de rika länderna var tvungna att bantas rejält och inte bara det: de skulle med tiden dessutom konvergera och bli nästan identiska. Företag skulle en masse fly landet, liksom de välavlönade och välutbildade.

Från Klas Eklund på SE-banken till Johan Lönnroth i vänsterpartiet trumpetades den där bilden ut unisont. Vi som inte trodde på att de yttersta tiderna anlänt [katastrofen nära, om vi inte...] förlöjligades ofta.

När jag i det ljuset läser rapporten 'Svensk välfärd och globala marknader' som tre forskare på SNS välfärdsråd nu utgett tycker jag att den rymmer en häpnadsväckande balanserad syn på globaliseringen.

Här finns insikten att Sverige i modern tid alltid varit ett öppet land, som bejakat frihandel. /…/

Högskattesamhällen som de skandinaviska klarar sig bra i konkurrensen, ja författarna skriver t o m helt korrekt att 'den svenska välfärdsmodellen har inte skapats i en skyddad nationell miljö, utan tvärtom i en miljö som präglats av internationell konkurrens.'

Rapporten konstaterar att huvuddelen av ökningen i svensk handel utgörs av handel med andra höginkomstländer - det är inte någon fjärrhandel med Kina eller Indien som ökat sin andel! /…/

En huvudväg ut ur problemet avvisas tyvärr i en bisats - något som man får til
lskriva det faktum att alla ekonomer tycks vara doktorer i liberalism. Det gäller den offentliga sektorn. Under sjuttio- och åttiotalen sög den upp stora mängder arbetskraft och jag ser det som naturligt att den i hög grad kan fortsätta att göra det - behoven finns, det är ingen tvekan om det. Hindren är i huvudsak politisk-ideologiska.

Även när det gäll
er högutbildades löner bygger rapportens slutsatser inte riktigt på de fakta som författarna själva plockar fram. Tesen är alltså att Sverige måste locka hit högutbildade med högre löner. Samtidigt pekar rapporten på att under perioden 1990 till 2003 blev det ett nettoinflöde av högskoleutbildade - det gick plus!

Årets rapport frå
n SNS välfärdsråd kan i själva verket tolkas på ett helt annat sätt än vad författarna själva gjort: Vi har ett val. Vi kan välja jämlikhet. Globaliseringen hindrar oss inte.
* I Wikipedia på svenska står bland annat om apokalyptik:

"Apokalyptik avser en viss uppfattning om Guds slutgiltiga seger över ondskan vid världens världens eller historiens slut, domedagen, apokalyps, ragnarök [about Ragnarök in English] eller dylikt. /…/ Se eskatologi för olika religioners uppfattningar om den yttersta tiden.”

Ragnarök.
Stilla reflektion: hade en ganska animerad diskussion med fyra manliga kolleger igår efter vår spelning (med elever), om pedagogik och våra förhållningssätt där och i viss mån divergerande (!!!) syn på dessa ting (pedagogiska ting), när vi efter spelningen blev bjudna på en kinserestaurang av jobbet. Diskussionen blev ganska högljudd. :-)

Apropå inlägget ovan: kommer att tänka på önskan, behovet av en "räddare" kanske "frälsare" när domedagen målas upp... Och vad kan det vara för rädslor som det spelas på? Rädslor som kanske utnyttjas också? Jo, det där som Melanie Klein skriver om om att utnyttja kriser, för att driva igenom saker som folk annars skulle sätta sig emot (kriser som man kanske också skapar genom div. åtgärder, inte minst som de med makt skapar, kanske rentav får möjlighet att skapa)...

Och vidare att som det är idag så legitimeras liksom "den starkes rätt" (också apropå något i mina kollegers attityd, liksom som en förlängning av hur det är i samhället idag rent allmänt)?? Liksom rätten att förakta, bespotta, håna och också att negligera den "svaga"?? Vad som nu egentligen är "styrka" och "svaghet"???

Och då handlar det inte bara om hur det är på mitt jobb!! Utan om tendenser i hela samhället??

Tillägg på kvällen: se den holländska terapeuten Ingeborg Bosch om förnuft och logik och hjärnforskning, när det gäller känslor, framförallt när det gäller rädslor... Hur hjärnan fungerar när det gäller det. T.ex. här, här och här. Också något som det står om i den text på engelska som jag skulle vilja översätta om Janovs "Primal Healing". Men jag tror att Melanie Klein kan ha rätt att "Information is Shock Resistance - Arm Yourself"! Dvs. "information är motstånd mot chock - så rusta dig!" genom att informera dig. Genom att förstå dessa mekanismer... Kanske både på makro- och mikronivå!??

Tänkte också på väg till jobbet på det man brukar kalla "katten-på-råttan-och-råttan-på-repet-fenomenet" litet småironiskt... Det svaga könet, barn, andra "svaga" och "undermåliga" grupper i samhället kändes det... De där "svaga" får väl klara sig bäst de kan!! Jag ser om mitt hus!! Genom dylik sorts makt känner man sig kanske stark och inte maktlös? På en annans bekostnad liksom?? Litet "sköt dig själv och skit i andra"!

Kände mig och känner mig fortfarande både (heligt) arg och ledsen och sårad och kränkt. Som person, som yrkesperson, som kvinna, å min och andras vägnar?? Denna musik passar rätt bra här...

Googlade på detta med katten-på-råttan och hittade detta, visserligen om travsport. :-)

PS. 4 december: Reella/verkliga eller inbillade faror (men de senare kan nog vara nog så verkliga)...

Inga kommentarer: