tisdag 4 december 2007

Diverse tips om artiklar...

julbord.
Insändare till en kommunpolitiker från föräldrar till barn på en förskola , skriver bland annat (ganska bra):

Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa samt hela befolkningens folkhälsa på lång sikt. /../

Förskolan och skolan behöver förstärka sin roll i arbetet för en hälsofrämjande skola som i sig är en av de viktigaste vägarna till ett hållbart samhälle.

Att tillgodose barns känslomässiga behov är grunden för demokrati och ett samhälle som håller i längden. Individer som känner tillit, känsla av sammanhang detta genom kontinuitet ökar välbefinnandet och minskar oro samt stress.

Att värna om kontinuitet i personalgrupperna för att skapa förtroende, tillit och ömsesidighet vilket bidrar till trygga uppväxtvillkor för våra barn.

Det ger fler barn med god självkänsla samt motverkar ohälsa hos båda barn och personal.”

Kolla också här om julbordsförberedelser på en arbetsplats, grundligt och vetenskapligt gjorda (tänker på våra mycket givande möten på jobbet)!! Om att diskutera viktiga, betydelsefulla saker! Om att föreläsa, vilka som ofta har ordet, samt om hög utbildning till trots… Om man vill le litet. Och kolla här om smörgåsbord.

Slutligen om föräldrars desperata försök att få spädbarn att vara tysta, genom att skaka dem (?), vilket kan leda till ADHD eller schizofreni enlig denna artikel... Mindre roliga saker...

vy från förra årets julbord på jobbet.
PS. Kolla denna reklamsida, den var litet kul!! Inte minst "affischen" från Skattebetalarnas förening om hur man skulle kunna minska skatten för de rikaste 10 % i Sverige ... Hur konsekventa är de? Det är nämligen skillnad på folk och folk??

PPS. 5 december: Och skillnad på skatt och skatt!!?? Liksom vad skatterna går till!?? OM skattebetalarnas förening verkligen producerade en dylik affisch skulle jag trilla av stolen?? Undrar vilka som tillhör skattebetalarnas förening? Vilkas talan de för? Jag har betalat skatt ganska länge, så jag borde tillhöra denna förening!?? Anser de att de för min talan också? Utan att ha fått mitt mandat!

Här är deras hemsida, med män framförallt - i kostym... Och kvinnor i dräkt... Hmmm, jag är inte precis en person i dräkt... Skulle inte passa i mitt jobb heller!!?? Och inte min person??

Inga kommentarer: