fredag 7 december 2007

Diverse tips om artiklar...

Robert Sundberg i ledaren ”Ny dödsskjutning i USA”:

Uppgifter finns att gärningsmannen i Omaha nyligen förlorade sitt jobb på ett snabbmatsställe och även hade tagits av polisen för brott som det snart skulle hållas rättegång om [om dådet i Finland nyligen]. /…/

En fråga av filosofisk art rör vårt samhälles natur och individens roll i det. Inriktningen på konsumtion, där individen är central aktör, är ju stark här och i USA. Som konsument är resurser centrala för med mer sådana kan mer konsumeras.

Reklamen påminner oss om att handla så mycket som möjligt. Utan arbete, och rejäl inkomst, kan man framstå som misslyckad.

Andra värden än där individen ses som konsument är försvagade. /…/

Enligt antropologiska uppgifter är mentalsjukdomar sällsynta bland naturfolk, där individen på ett naturligt sätt är inrättad både i familje- och bystrukturer samt där sådant som konsumism inte förekommer.

De samhällen vi lever i är svåra att förändra på kort sikt, men det går ända att fundera över hur individer passar in i dem. Detta särskilt med tanke på att dagens samhällen med komplicerade strukturer, mer individualism som inte är entydigt positiv, samt med värderingar som konsumism och rikedomsanskaffning är ganska onaturliga.”

Och i lokaltidningen stod också om barnamord i Tyskland, här artikel i DN om detta.

Slutligen en insändare av en förskollärare om att "Barnen kommer i kläm när skolan ska spara". Vilka kan komma mest i kläm och vilka blir mest desperata?

PS. Hur går Björklunds liberalism ihop med de nyauktoritära tendenserna? Man måste förtjäna friheten först? Frihet är inte för alla, utan bara för dem som förtjänat den? Och kan det vara så att vi ser olika på fenomenet/begreppet "frihet"? Vad "frihet" är?

PPS. Läs Daniel Ankarloo, fil.dr. i ekonomisk historia, om bidragsfusket. Och också t.ex. om en offensiv socialpolitik.

Att behandla ADHD med droger är inte effektivt på lång sikt enligt denna artikel. En inflytelserik studie från 1999 menade att droger/medicin (Ritalin) var bättre än beteendeterapi enligt denna artikel. Det står på denna sida bland annat:

“The number of children being harmed, perhaps for life, by unnecessary drugging is truly heartbreaking. Especially when there are so many simple, safe, and healthy options. Many are reluctant to adopt unproven alternatives, but the great news is that scientific proof supports these non-drugs, non-invasive alternatives. /…/

What’s the Real Price of ADHD Drugs?

ADHD drugs are known to carry serious side effects, including:

/…/ Money! Huge Profits!

And, as you may already have noticed, more and more adults are now “diagnosed” with ADD/ADHD. And why not? As Matthew Emmens, chief executive of Shire Pharmaceuticals (a British manufacturer of Adderall) stated in a 2005 article, ‘The adult market is three times the size of the 1.14 billion-a-year children's market and is ripe and moving in the right direction.’ This should be a telling statement for anyone under the illusion that these drugs are created for the betterment of society.

But can it really be said that a community of drugged adolescents and adults is a good thing? Using brain imaging, scientists have found that, in pill form, Ritalin occupies more of the neural transporters responsible for the 'high' experienced by addicts than smoked or injected cocaine… We’re essentially creating a generation of legalized drug users.

Strattera, the only ADHD drug approved for use in adults, was found to cause serious liver damage. In 2005, Eli Lilly agreed to put a ‘black box’ warning label on the drug, listing the following signs and symptoms that might indicate potential liver problems:

  • Pruritus (Itchy skin)
  • Jaundice
  • Dark urine
  • Upper right-sided abdominal tenderness
  • Unexplained "flu-like" symptoms”

Kan det vara så att det är fel på beteendeterapi också? Och vad är det man vill tysta ner i barnen ochde vuxna?


Inga kommentarer: