måndag 17 december 2007

En krönika och ett blogginlägg...

Tommy Svensson i krönika i Aftonbladet om ”När tänkte EU avskaffa apartheid?” Där skriver han bland annat:

”…romerna är den mest utsatta etniska minoriteten i alla europeiska länder.

Ändå är det förhållandena i de nya medlemsländerna som uppmärksammas mest.

Särskilt upprörande är behandlingen av barnen. Inte bara i tjeckiska Ostrava skickades de till segregerade skolor i ett system som påminde om rasdiskrimineringens USA på femtiotalet. Amnesty och andra organisationer har funnit samma mönster i andra länder, exempelvis Slovakien.

Barnen placeras antingen i egna skolor, separerade från andra barn, eller också får de gå i skolor tillsammans med mentalt utvecklingsstörda. De klassas helt enkelt automatiskt som ”efterblivna”. Utslaget i Europadomstolen för mänskliga rättigheter (inte att förväxla med EU-domstolen) som förbjuder detta har därför stor betydelse.

Den systematiska diskrimineringen av romer på praktiskt taget alla samhällsområden står i bjärt kontrast till alla tjusiga EU-dokument. Var finns debatten, upprördheten och protesterna när det gäller romernas situation? Finns det någon romsk medborgarrättsrörelse?

– Ja, den finns och blir starkare, framför allt i Östeuropa. Romerna i de nya medlemsländerna väsnas mer, som han formulerar det.

– Under kommunismen fanns ingen möjlighet att driva romernas sak. Faktum är dock att situationen ändå var bättre då, säger Ivan Ivanov.

När demokratin och marknadsekonomin infördes klarade romerna inte konkurrensen. De kan inte som förr livnära sig på sina traditionella sysslor. Och i skolorna har segregationen ökat. Den växande högernationalismen riktar sin hatpropaganda i hög grad mot romerna (min kursivering).

Ivan Ivanov vet att det kommer att ta tid, men ser ändå en romsk medborgarrättsrörelse växa fram. Ett nytt, brett europeiskt nätverk har bildats.”

Och läs också Johan Sjölanders blogginlägg ”Jag stöder Svenskt Näringslivs i deras julkampanj”.

Han avslutar med orden:

”Så därför ställer jag upp på Svenskt Näringslivs kampanj, och jag hoppas att de också är beredda att fortsätta korståget mot marknadsekonomins verkliga fiender. Jag är alla gånger med.

Men först ska jag ut och bränna ner några kolonilotter. Vi ses på barrikaderna!”
PS. Mer om ledaren "Nu ger jag upp!". Recension av Naomi Kleins "Chockdoktrinen". Enligt senaste konsumtionsrapporten 2008 från Göteborgs universitet visar sig närmast klichéartade skillnader mellan män och kvinnor. Männen lägger 62 % mer pengar på bilen än kvinnor och 70 % mindre på personlig hygien!! :-) Kvinnornas konsumtion i sin tur väcker misstankar om en utbredd utseendefixering.

Mansforskaren Lars Jalmert på Stockholms universitet tycker att rapporten ger en rätt nedslående bild av det samhälle vi lever i. Han tror att de stora skillnaderna i vår konsumtion bland annat beror på att företagen som utvecklar, säljer och marknadsför varor tjänar pengar på att utgå från den gamla könsmaktsordningen.

PPS. Läs också om DN:s nya söndagsbilaga (jag har dock inte sett den). Det var av en liknande anledning jag sa upp prenumerationen på ICA-kuriren; för att det kändes som om den började hylla att det inte är fult att drömma om lyx eller heller inte att lyxa till det. Vilket man väl kan (unna sig saker ibland och verligen ha det skönt, vilket vi kanske skulle göra mycket mer än vi gör, men detta sköna och "lyxiga" kanske handlar om andra saker?), men det var något jag reagerade emot... Så det bara stod mig upp i halsen.

Inga kommentarer: