torsdag 13 december 2007

Eliter?

[uppdaterad på kvällen]. I ”Riksförbundet för unga musikanters” tidskrift stod att Årets kulturskola chockhöjer avgifterna. Stockholms kulturskola med sina 15 000 elever är Europas största och utsågs i våras till årets kulturskola och i motiveringen beskrev juryn denna skola som ”En god förebild”.

Elevavgifterna ska nu höjas rejält (från 750 kr till 900 kr per termin), skolan ska spara 13-18 miljoner, vilket innebär att 25 lärartjänster och 7 administrativa tjänster ska bort. I och med att flera lärare är deltidsanställda innebär detta att ännu fler personer berörs av detta, för att inte tala om vad allt detta innebär för elever. Politikerna vill att köerna ska minskas och man ska ta
emot fler elever med mindre pengar och personal.

Men de med god ekonomi kan sätta sina barn i privat undervisning, där deras barn får längre lektionstid… Vilket inte innebär att de med nödvändighet är beredda att betala så värst mycket mer för denna undervisning...

Se artikel i DN ”Hetsig debatt om kulturskolan”.

Enligt den först nämnda tidskriften (alltså inte enligt DN) har också en
9-årig svensk liten grabb, Sebastian Livonen, vunnit VM i pianospel i en tävling i Litauen i åldersgruppen nio till elva år.

I soffan i Gomorron Sverige nu på morgonen satt förre justitieminister Thomas Bodström och debatterade om elitsatsningar i fotboll. Han var för dem i min tolkning. Jag tycker att tendenserna är skrämmande…

I en annan debatt, om elchocker (som det dock inte kallas nu) skrev en debattör om tingliggörande av människor.
Människor är inte subjekt, utan objekt, kunder osv.? Empati, vaddå? Jag tror att det är som en av kommentatorerna skriver (mina kursiveringar):

”Elsjokk på deprimerte er et slående eksempel på hva tingliggjøring innen psykiatrien er.

Hva i alle dager er det som gjør at man tror noen mennesker har helt andre behov enn en selv når en er langt nede? Som en kritisk norsk psykolog sa det: ’Man spør ikke lenger hvorfor noen er deprimert’.

Men når et flertall av dem som har kontakt med psykiatrien, har opplevd overgrep tidligere i livet, så er det ekstra opprørende å koble strøm på skallen deres.

Akkurat som i Sverige, tas heller ikke traumer alvorlig av det norske helsevesenet.

Og nå vil til og med Sosial- og helsedirektoratet ha tvangsbehandling med elsjokk, selv om de innrømmer at det ikke er bevist at elsjokk hindrer selvmord. Hva skal vi kalle en SLIK sykdom? *

Hittade detta pdf-dokument om ”Känsla och dramatik” från Dramatiska institutet, en serie föreläsningar läsåret 2001/02, som verkar intressant, skrämmande och tankeväckande. Se t.ex. kapitlet ”Galenskapens historia” och om medikalisering och avmedikalisering och om diagnosticering, vad som kom att ses som sjukt, som tidigare inte ansetts som sjukligt och tvärtom; vad som ansågs som sjukligt, men som nu inte ses som sjukligt.

* läkaren Anna Luise Kirkengen skriver om begreppet "persistent somatizers" (ungefär "framhärdande inbillningssjuka") och undrar ganska sarkastiskt om det inte vore skäl att undra om det finns "persistent neglecters" i läkarkåren (dvs. "framhärdande åsidosättare/försummare/negligerare"!!??" Se i länkrullen till vänster under rubriken "Important to me" länken "Kirkengen: How Abused...". Är inte detta ytterligare ett uttryck för förakt för svaghet?

Men se återigen det filosofen Avishai Margalit skriver om människans sårbarhet, en sårbarhet vi alla delar...

PS. På kvällen: I den kommun jag bor kommer de att lägga ner en skola i ett område där det bor många familjer med sociala problem till förmån för en annan skola där det bor familjer som är väletablerade, med motiveringen att om de inte gör detta så kommer föräldrarna i den senare stadsdelen att starta en friskola... Det stod i tidningen att detta beslut tagits med majoritetsröst från ordförande i fullmäktige... Svaga grupper drabbas. En moderatpolitiker svarade med något om att om inte kostymen passar, så kommer ett par tusen elevplatser att stå tomma 2015. Vad ska man svara?? Jag blir helt matt...

Och i Lärartidningen som kom med posten idag står det om Maestroskolans förskola i Nacka... Den skola vid vilken pianoeleven ovan går (i musikdelen)... Eftersom artiklar inte går att länka från Lärarnas tidning kommer här denna artikel (denna finns under rubriken "Nyheter"):

"Alla sa upp sig på samma dag från privat förskola
[2007-12-12]
Underbemanning, brist på leksaker och ingen diskmaskin. Det bidrog till att hela personalen på den privata förskolan Lilla Maestro kollektivt sa upp sig.
– Visst kändes det som att vi svek barnen, men vi kunde inte stanna kvar. Många av oss mådde väldigt dåligt av situationen, säger Maria, en av lärarna.

Förskolan Lilla Maestro i Nacka startade sin verksamhet för 1
–3- åriga barn vid höstterminens början. Verksamheten låg i anslutning till redan existerande förskoleavdelningar för 3–5-åringar och grundskolan Maestro, som alla ägs av företaget Maestro Svindersvik.

Redan från början kände personalen att förskolan inte var en bra arbetsplats, enligt Maria. När de började sina anställningar var lokalerna ännu inte färdigbyggda.

– Vi fick färdigställa allt på helgen innan barnen skulle komma. På måndagen började barngruppen och vi hade inte hunnit planera över huvud taget, säger Maria. Enligt Maria var bristerna på förskolan många även fortsättningsvis. Det fanns inga diskmaskiner, så personalen fick diska för hand. Ingen städare var anställd – personalen fick själva städa efter arbetstid.

Den enda lekutrustning som fanns på gården var en sandlåda, och de musikinstrument som skulle användas fick personalen själva ta med hemifrån. Ingen utrustning köptes in, säger Maria. Hon och hennes kolleger fick jobba över på både kvällar och helger.

Personalen ansåg också att skolledningen behandlade den förskolechef som anställts illa, tog ifrån henne befogenheter och uppträdde hotfullt mot henne inför personalen.

– De visste ingenting om hur man driver en förskola. De ville bara ha in barn som sedan kunde fortsätta i deras grundskola. Syftet med verksamheten var att tjäna pengar på den, säger Maria.

Personalen hade flera möten med Lärarförbundets regionala huvudskyddsombud Viola Loch.

– Eftersom de fortfarande var provanställda fanns det inte mycket vi kunde göra. När provanställningen var över hade vi kunnat agera mer. Vi gav dem allmänna råd om att de skulle stå på sig och inte acceptera vad som helst. De anställda jobbade på villkor som de egentligen inte borde ha accepterat från början, säger hon.

Maria säger att droppen för personalen kom när de två extra halvtidstjänster som tillsatts för att lösa problemet med underbemanning plötsligt sades upp.

Maestroskolans rektor Georg Trolin vill inte kommentera personalens berättelse. I ett mejl till Lärarnas tidning skriver han: 'Lilla Maestro fungerar nu bra och vi jobbar vidare med nya medarbetare.'

Situationen på förskolan har gjort att flera föräldrar valt att flytta sina barn. En grupp på 40 föräldrar har tillsammans lämnat in en anmälan till Skolverket och kräver att Nacka kommun ska ta över Lilla Maestro.

Kommunen ger auktorisation till alla privata förskolor som vill driva verksamhet i kommunen. Enligt föräldrarna borde auktorisationen för Lilla Maestro dras in, på grund av missförhållanden på skolan.

Björn Jacobsson, chef för kommunens kultur- och utbildningsenhet, säger att ett övertagande av förskolan inte är aktuellt:

– Det finns inget lagstöd för ett sådant agerande. Däremot kan det på sikt bli aktuellt att pröva om auktorisationen ska dras in, men förskolan måste först få en chans att rätta till felen.

Enligt Björn Jacobsson arbetar förskolans ledning med att förbättra verksamheten Bland annat rekryterar man just nu ny, utbildad personal, säger han.

Ärendet med förskolan Lilla Maestro diskuteras på ett nämndsammanträde i kommunen den 13 december."

Inga kommentarer: