lördag 22 december 2007

Miljö och hälsa...

[uppdaterad 23 december i slutet]. Nu så här i juletid om miljö och hälsa, artiklar ur tidskrifterna "SKTF-tidningen" och "Miljö&Hälsa". Hoppas jag stavar rätt nu på den lånade datorn. :-)
I den förra tidskriften fanns denna lilla notis:

"Risken finns att medinflytande blir en extra börda och att det inte förbättrar vare sig hälsa eller produktivitet. Arbetslivspsykolog Bo Jonsson i Gävle kommun varnar på arbetsmiljösajten Sunt Liv för att stor frihet i kombination med otydligt ledarskap kan bli en börda istället för en befrielse."

I Miljö&Hälsa står det på sidan 13 angående undersökning bland närmare 2000 kontorsanställda i 18 europeiska länder inklusive Sverige, som svarat på frågor om vad som genererar mest stress, att:

"Stress på jobbet ger arga, frusterade medarbetare. /.../
Ett problem med kontorsarbete är att man är en del av en större grupp och därför måste stå ut med en ständig kamp om tid, plats och tillgångar såsom kontorsmaskiner, befordringar och bonus, vilket skapar stress. För att få
anställda att känna sig mindre stressade måste de känna att de har kontroll över
sitt arbetsliv och sin arbetsmiljö, säger Lucy Beresford, en av Storbritanniens
mest respekterade psykoterapeuter [efter att ha analyserat rapporten]. En
stor källa till stress är långa och meningslösa möten, vilket hälften av
respondenterna svarar. Enligt Lucy Beresford skapar det undermedvetet en känsla av att vi inte styr eller har kontroll över vår egen tid, något som människor
värderar högt."

Vidare står det om höga halter av antidepressiva och smärtstillande medel samt hormoner i fisken i Riddarfjärden i Stockholm. Läkemedel som vi stoppar i oss kissar vi ut, men reningsverken förmår inte bryta ner dessa medel med dagens teknik. dessutom behöver läkemedelsföretagen utveckla läkemedel som inte är fettlösliga och som lättare går att bryta ner.
De förhållanden som nu är kan resultera i att fisken blir oätlig, men vad värre är att problemet kan gå vidare i näringskedjan till andra arter. Miljödirektören vid Stockholms läns landsting Åke Wennmalm menar att problemet är oöverskådligt.
Läs här och här om detta.
Man kan också undra vad vi lever för liv, när vi i så stor grad behöver antidepressiva och smärtstillande medel...
Vidare fanns det en lång artikel i "Miljö&Hälsa" nr. 9/2007 om gästarbetares boendevillkor när de är här och arbetar. Det står bland annat att:

"Många bostäder för utländska gästarbetare är helt oacceptabla och
gränsar till misär. Men de som bor där kan eller vågar inte klaga."

Vidare att det är som att förflytta sig 100 år tillbaka i tiden, till villkor som liknar dem statarna levde under. Höganäs kommun har producerat en broschyr för hur boende till gästarbetare ska ordnas.
PS. I lokaltidning i Södra Norrland fanns två insändare igår om den påstådda 1000-lappen i jobbavdrag, som äts upp av avgifter av div. slag skriver insändarskribenterna. Tyvärr kan jag inte länka dessa insändare. De var mäkta förargade på en man i MUF som skrivit några dagar tidigare om det överskott på 900 kr som medel-Svensson nu får tack vare vår regering...
Tillägg 23 december: Johan Sjölander om raset för regeringen, vilket han inte tror beror på Reinfeldts osynlighet, utan på den förda politiken… Och att människor faktiskt reagerar mot denna.

Inga kommentarer: