lördag 3 november 2007

Sätt fart på rättvisan...

Först och främst kolla denna norska artikel "Stoppa våldet".

Hittade också några intressanta artiklar i Sktf-tidningen nu under ledigheten. Se ledaren "Sätt fart på rättvisan", där står bland annat:

”Det är billigt att satsa på barnen. Att stötta de barn som av olika orsaker hamnar snett i livet. Det är billigt att förebygga våld och otrygghet. Det är dyrt att ta hand om skadorna av misskötta barn. Dyrt att laga trasiga själar och krossade skallar. Det är omöjligt att väcka döda till liv igen. /…/

Sverige måste få ett demokratiskt rättssystem som agerar och reagerar direkt. Bristen på rättvisa skapar otrygghet och rädsla i det som borde vara den bästa av världar.

Det är billigt att satsa på barnen. Att stötta de barn som av olika orsaker hamnar snett i livet. De behöver vuxna experter, fältassistenter, pedagoger, socionomer, med flera i sin omgivning, som kan utveckla barnen och ungdomarna till kloka och kreativa vuxna. Det är billigt att förebygga våld och otrygghet. /…/”

Vidare står det i papperstidningen:

”Många skaffar barn för att man ska, det ingår liksom i kittet. Men föräldrarna har inte tid [med sina barn] /…/ [en fritidsledare Tarek Kilic säger:] ’Alla behöver inte bli fotbollsproffs som Zlatan, men varje person är bra på något och vi uppmuntrar deras talanger’.”

Tänker på vad Miller skriver om rötterna till våld och vad Jenson och Bosch skriver om kränkningar av barn...

Bland mycket annat skriver Miller på sidan 188 i "Vägar i livet":

"Det sägs ofta, inte bara i Tyskland utan också i andra europeiska länder, att ungdomsvåldet har tilltagit därför att barnen idag bestraffas för litet eller för milt. Men var och en som verkligen vill informera sig kommer att erfara att det är just de mest bestraffade, alltså misshandlade eller svårt försummade barnen som senare finner glädje i att förstöra och som glorifierar våldet [och hårdare tag!? Se åter om vår skolpolitik och alla Nanny-program]."

Problemet är att föräldrar har svårt att motivera varför de "straffar"!?? (Troligen är vi som vuxna också okänsliga för mycket av det vi gör, vi har inte kontakt med de känslor som skulle tala om för oss vad våra handlingar innebär och orsakar och att de orsakar mer än vi i vår vildaste fantasi kan föreställa oss, vilket enstaka individer i terapi kan verifiera).

Och kränkningar kan leda till bigotteri eller trångsynthet "bara" också, som den amerikanske neurologen Jonathan Pincus skriver i sin bok "Base Instinct - What Makes Killers Kill?" apropå Frank McCourt (se andra hälften av det länkade inlägget).

Läste en insändare i lokaltidning om just detta och blir oerhört förskräckt, en insändare av en mor- eller farförälder som skriver att våldet är

"den fria uppfostrans fel"!!
Miller skriver om föräldrar och deras straffande agerande (i olika former: fysiskt och emotionellt våld, där det emotionella inte ska bagatelliseras eller minimeras, dvs. att bli slagen kroppsligt, men också själsligt, där också straffande kan ta sig formen att möta barnet med en tystnadens och tigandets mur, vilket nog är betydligt mer hemskt och traumatiskt än vad vi kan föreställa oss, men kanske inte alls så ovanligt!???). Och dessa straff åtföljs sällan om upplysning om vilket "brott" barnet begått!! Makten har rätt att bestraffa utan att tala om varför eller för vad! Tala om totalitärt och auktoritärt! Och detta kan vi också se, tyvär, i vissa vuxensammanhang (fångarna på Guantanamo får inte veta för vad de straffas för t.ex.!?).

Men Miller påpekar också att det inte är traumana i sig som avgör om den senare vuxne blir neurotisk, kriminell, sjuk osv., utan det är sättet på vilket de bearbetats som är avgörande för OM det als blir någa problem och graden av de senare problemen!!

Likaså är denna bearbetning avgörande för hur detta ageras ut: i självdestruktivt (självskadande) eller destruktivt (skadade andra) beteende... Vad som liksom är tillåtet för enskilda individer och i vilken mån man haft medkännande och upplysta vittnen omkring sig, som kunde hjälpa en att bearbeta det som skedde, mer eller mindre, liksom troligen också graden och omfången av övergreppen. Precis vad Pincus skriver (att somligt "bara" leder till bigotteri!!!).

Kolla också följande tidigare ledare "Plan mot våldet krävs", "Mer piska än morot", "Förnedring som vapen", i den sista ledaren står bland annat:

"Förnedringen är makt och vapen. Makten att se någon fara illa, se någon vara förtvivlad och själv le, njuta eller kanske rent av segra. Kränkningen blöder inte, men skapar djupa, ibland livslånga, sår. Förnedringen är aldrig positiv utan skapar bara ångest, oro och hat. Är det den världen vi vill ha? /.../ Kränkningen är det vapen de samlats kring, det vapen de använder för att såra oss och våra värderingar. Förnedringen är makt. /.../ Kränkningen blöder inte, men skapar djupa, ibland livslånga, sår. Förnedringen är aldrig positiv utan skapar bara ångest, oro och hat. Är det den världen vi vill ha? /.../ Ge aldrig den som kränker chansen att yvas i sin makt. En mänskligare värld bygger vi i vardagen, på jobbet, bland vänner och i familjen, genom att aldrig acceptera förtrycket."

Se vidare ledarna "Omsorg är värd sin skatt..." och slutligen "Rötmånadspolitik (c)" om centerns "lilla värld" och facket.

Kolla också "Kommunalråd anlitade privatspanare", där står att ett kommunalråd i Strömsund i Jämtland anlitade privatspanare för att efterforska lokalpressens källor i kommunen. Där står:

"LT [Länstidningen] har nu polisanmält Göran Edman för att han efterforskat källor vilket myndigheter inte får göra, enligt Tryckfrihetsförordningen.

–Genom att vi anmäler till polisen kan Justitiekanslern besluta om att inleda en förundersökning, säger Lennart Mattson, chefredaktör på LT till den egna tidningen."

Kolla om nymoralism; här, här och här!! Och som Erik Berg skriver: politikerföraktet får enorm näring och detta gynnar i slutänden kanske bara högern!!!

Och slutligen: detta stod i lokaltidning igår:

”Kommunen köper tillbaka Bollebacken
För sex år sedan sålde kommunen förlustanläggningen Bollebacken och sammanlagt 140 hektar mark - till största delen skogsmark - för en miljon kronor. Nu köper kommunen tillbaka själva backen för 2,5 miljoner kronor. Skogen - som i dag har ett marknadsvärde på cirka 4 miljoner - behåller säljaren.”

Man kan bli matt för mindre!! Och jag skulle kunna länka ännu mer... Nu orkar jag inte mer, för nu!

Inga kommentarer: