lördag 10 november 2007

Motståndets röster...

Göran Greider i ledare idag om Augustpriset och litteratur idag i stort:
"...de mest prisbelönta böckerna talar ett radikalt annat språk än vad politiken gör: I politiken brännmärks var och en som har skavanker, är sjukskriven eller arbetslös medan Alakoski och Linderborg ger de allra mest utsatta ett nytt värde./.../

Och ser man tillbaka på de senaste femton åren kan man ju verkligen hävda att det är det klassiska berättandet, ofta med samhälleliga förtecken, som läsarna har älskat, som ofta prisbelönats och som ofta fått bra recensioner. Maj-Gull Axelsson, Kjell Johansson, Lena Andersson, Jonas Hassem Kemiri, Tony Samuelsson, Mikael Niemi, Torbjörn Flyckt, Åsa Linderborg, Elsie Johansson, Susanna Alakoski och många fler har med sina berättelser egentligen helt och hållet sagt emot de trender som varit förhärskande i litteraturetablissemanget. /.../

Det märkliga är bara att de där många berättarna aldrig har betraktats som en litterär våg utan enbart som enskilda fall. Det litterära etablissemanget, d v s de tunga kultursidorna, har inte lyckats släppa fram några kritiker som förmått fånga upp och förstå den där stora vågen av berättande. /.../

Motståndets röster i litteraturen framstår därför - precis som i den politiska offentligheten - som betydligt ensammare än de är. Varken Linderborg, Alakoski eller t ex Kjell Johansson är ensamma, särskilt inte om man räknar med deras hundratusentals läsare. "
Och Robert Sundberg i "Fuska inte i fuskdebatten":
"Andra mätningar har visat att tilltron till andra människor, även till myndigheter och makthavare, är stor i Sverige. Det gör att vårt land är ett av de minst korrupta i världen. Ifall en bild som inte är sann sprids, som att fusk med skattefinansierade bidrag och ersättningar är omfattande, är det inte bra. Det kan ge en vanföreställning att problemen på detta område är större än vad de är. Politiska och massmediala krafter med högeråsikter kan ha intresse av att en sådan bild breder ut sig."
Kolla Kerstin Berminge om vad kommentatorer på Craig Murrays blogg säger om Tony Blair…

Inga kommentarer: