lördag 24 november 2007

Rädslan för lättväckta opinioner…

foto på Göran Greider.

Göran Greider i ledare idag:

”… det finns något patriarkalt i alla dessa övertalningsförsök - försökt få väljarna att med hot och löften säga ja [om EMU-omröstningen 2003, där hela etablissemanget faktiskt som en man, både till höger och vänster, försökte hota folk att rösta ja!!]. /…/

EU-omröstningen 1994 - då strök förnuftet med i det krismedvetande som odlats fram i enlighet med chockdoktrinens alla regler [ligger en hel del i det?? Behovet av syndabockar kommer då eller blir lättare att spela på? Men makten kan också, direkt eller indirekt, kanske både medvetet och inte riktigt medvetet, liksom 'uppmuntra' sökande av syndabockar!? Oavsett om det är medvetet eller omedvetet så är det urdåligt tycker jag. Högre medvetenhet och ansvar borde/bör vi kunna kräva av dem med mest makt?].
Nej:et ledde till straffpredikningar från både Göran Persson och den dåvarande borgerliga oppositionen. Men har ni märkt att inga av de farhågor som Ja-sägarna målade upp har inträffat? Numera tycks till och med ekonomerna ha slutat med sina skräckscenarier om ett svenskt utanförskap. /…/

Rädslan för lättväckta opinioner är en rädsla för demokrati [mina kursiveringar].”

Kommentator till tidigare ledare, apropå s.k. sosse-TV:
"Jag läser just Ulla Hoffmans bok om nya pensionssystemet*. Den boken är väldigt intressant läsning eftersom den beskriver historien också och det är alltså precis samma verklighetsbeskrivning då som nu: arbetarklassen är slö och måste piskas ut i arbete. Pensionssystem gör de ännu slöare så det ska vi inte införa! Alltså: samma argumentation då som nu. Det är alltså exakt samma angrepp på trygghetssystemen från högerkrafter och liberaler som då. Vaddå nytt? Hade den bilden visats i media hade jag kunnat hålla med om beteckningen sosse-TV. NU kan jag inte det! [mina kursiveringar]."
Se också detta blogginlägg ”Maktlöshet dödar”, något också forskning har bekräftat…

Funderar på vad t.ex. Ingeborg Bosch skriver om makt- och hjälplöshet… Om upplevelsen av detta…

* Så här bekrivs Ulla Hoffmans bok Som en skänk från ovan - Politiken bakom pensionssveket” på den sida jag länkat:

”1994 såldes tusentals svenskars framtid ut. Ett genomgripande systemskifte genomfördes utan demokratisk insyn eller möjlighet för allmänheten att påverka. Genom att ge sken av att ATP-systemet stod inför konkurs drev de borgerliga partierna och socialdemokraterna igenom en kraftig försämring av pensionssystemet.

Rädslan för en folklig opinion var stark och beslutet fattades rekordsnabbt. Den så kallade pensionreformen var ett faktum. Vi fick ett pensionssystem designat efter marknadens önskemål. Vi fick en pension som kommer att fördjupa klass- och könsklyftorna. Vi fick en politisk skandal som ingen pratar om.

Ulla Hoffman var medlem i den grupp som regeringen utsett att ta fram ett förslag till nytt pensionssystem. Här ger hon en unik skildring av hur allt gjordes för att undvika debatt och diskussion kring en av välfärdens centrala beståndsdelar.”

Fick mig ett litet skratt när jag läste kommentarerna i detta inlägg, här var folk inte så fina i kanten… Det pratades om röda och blå och vita glasögon, de sistnämnda med fettfläckar på!:-)

"Henrik.
Tänk efter nu, vem är det som har ökat klassklyftorna mest och det med en brutal kraft under mycket kort tid?
Sjuka och arbetslösa har plockats på pengar, för att finansiera att alla andra får lite mer i fickan. Kanske får svensson en tusing. Kanske inte. Det får svensson nöja sig med. Själv trålar Reinfeldt och kompani in storkovan i kassavalvet och hoppas på att folk ska börja sparka neråt, råka i luven på varandra. Arbetslösa och sjukskrivna mot arbetande. För att riktigt trigga till och vigla upp det startar regeringen en kampanj, Drevet på fuskarna.

Det var bra att du tog upp det där med jobben. För själva kärnpunkten i problematiken >utanförskapetutanförskapet<, som högern gick till val på, är fortfarande inte löst.Läget är oförändrat. De åtgärder som var riktade till långtidssjukskrivna, långttidsarbetslösa och förtidspensionerade har visat sig gå till helt andra personer. I princip kan en vd. för ett privat företag anställas med hjälp av sk. nystartsjobb och få en fet lön på 64.000 i månaden subventionerad av staten. Hur ska det då inte gå med de sk.nyfriskjobben, som startar 2008? De är statligt subventionerade med dubbelarbetsgivaravgift…

Dessutom har förtidspensioneringarna ökat, inte minskat under högerns framfart. Utanförskapet har alltså växt. Antalet unga tjejer som förtidspensionerats har under den senaste tiden ökat med 30%. Många människor har dessutom helt slagits ut ur systemet och hamnat på socialen.

Regeringen har betett sig drygt mot de flesta i samhället, undantaget de svinrika. Både unga som gamla, sjuka som friska, arbetslösa som heltidsarbetande, deltidsarbetande som föräldralediga och ålderspensionärer.

När det dessutom återigen uppdagas att regeringen består av en massa fisförnäma dubbelmoralister. Som av ideologiska skäl begått skattebrott är det klart att kritiken mot Reinfeldt tilltar och det med rätta."

Uppdaterad 25 november: Om fenomenet Internettroll, på svenska och på engelska:

”Internettroll eller bara troll, är en användare som skriver artiklar eller debattinlägg på Internet /…/ med huvudsyfte att reta upp övriga användare. De är mestadels ointresserade av fakta eller att föra en egentlig dialog och ses ofta delta i ett otal diskussioner samtidigt, där de föder ilska, vanmakt och rent allmänt skadar stämningen hos övriga användare [min kursivering].

Oftast är det uppenbart när en användare skriver endast för att provocera och söka konflikt, snarare än för att uttrycka ärligt menade åsikter. Ett gyllene talesätt är att det är ’sak och inte person’ som bör diskuteras i alla diskussionsforum. Så länge argumenten kan bemötas på et sakligt och konstruktivt sätt uppstår oftast inga problem, även om det är ett troll som framför argumenten. Om trollet till exempel har som avsikt att provocera, bör man inte låta sig provoceras och därmed ge trollet den uppmärksamhet det vill ha. ’Mata inte rollen’ är ett i sammanhanget känt talesätt.”
Är det ett liknande fenomen som det som beskrivs i Uppdrag Gransknings "Syndabockarna": man agerar ut sina frustrationer i andra sammanhang? Vill få alla andra ur balans (ja, helst få alla ur balans och må dåligt)? Men jag tror att detta har rötter någonstans...

Inga kommentarer: